CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Quy định mới về cấp căn cước công dân vừa được Bộ Công an ban hành

Thông tư số 40/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 07/2016/TT-BCA quy định chi tiết một số điều của Luật Căn cước công dân có hiệu lực từ ngày 18-11 tới.

Cần đổi mới quy trình cấp phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến

Thực hiện Đề án thí điểm cấp phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính, đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến theo Quyết định số 19/QĐ-TTg, ngày 8/1/2015, của Thủ tướng Chính phủ, hầu hết các Sở Tư pháp và Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia đã thực hiện tiếp nhận hồ sơ đăng ký online, với thời gian giải quyết nhanh, thủ tục đơn giản hơn. Tuy nhiên, việc trả kết quả có lúc, có nơi còn chậm, khiến người dân chưa thực sự mặn mà. Do vậy, cần tiếp tục nghiên cứu đổi mới quy trình thủ tục.

Đề xuất sáng kiến cải cách cơ chế, chính sách và thủ tục hành chính
portrait

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình vừa đề nghị Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính và từng thành viên chủ động nghiên cứu, tư vấn, đề xuất các sáng kiến cải cách về cơ chế, chính sách và thủ tục hành chính để mang lại lợi ích và hiệu quả thiết thực cho doanh nghiệp và người dân cũng như cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; trong đó, cần tập trung vào những vấn đề thể chế còn nhiều khó khăn, vướng mắc hoặc những vấn đề trọng tâm, liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, như: Thuế, hải quan, đầu tư, đất đai, xây dựng, tiếp cận điện năng, kiểm tra chuyên ngành…

Cải cách tài chính công hướng đến phát triển bền vững
portrait

Ngày 21/9, tại Hà Nội đã diễn ra Diễn đàn Tài chính Việt Nam 2017 với chủ đề “Cải cách tài chính công hướng đến phát triển bền vững” do Bộ Tài chính tổ chức với sự hỗ trợ của Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID).