CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Ứng dụng trợ lý ảo hỗ trợ hỏi đáp TTHC tại Quảng Nam

Tỉnh Quảng Nam đã đưa vào hoạt động chatbot "1022 Quảng Nam" để giải đáp các thông tin cho người dân, doanh nghiệp, đặc biệt là trên lĩnh vực giải quyết các thủ tục hành chính (TTHC).

Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức ''Ngày hội giải quyết thủ tục hành chính''

Ngày 8/6, Sở Nội vụ thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Ban quản lý Khu công nghệ cao thành phố và Công đoàn viên chức thành phố tổ chức “Ngày hội giải quyết thủ tục hành chính” tại Khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh.

Cải cách tài chính công hướng đến phát triển bền vững
portrait

Ngày 21/9, tại Hà Nội đã diễn ra Diễn đàn Tài chính Việt Nam 2017 với chủ đề “Cải cách tài chính công hướng đến phát triển bền vững” do Bộ Tài chính tổ chức với sự hỗ trợ của Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID).