TRANG CHỦ > THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

MSTHỦ TỤCCƠ QUAN THỰC HIỆN
002 Thủ tục cấp phép phổ biến tác phẩm sáng tác trước năm 1975 tại các tỉnh phía Nam hoặc tác phẩm của người Việt Nam đang sinh sống và định cư ở nước ngoài
Trực tiếp thực hiện - Cục Nghệ thuật biểu diễn
Thẩm quyền quyết định - Cục Nghệ thuật biểu diễn
003 Thủ tục cấp nhãn kiểm soát bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu cho các tổ chức thuộc cơ quan Trung ương
Trực tiếp thực hiện - Cục Nghệ thuật biểu diễn
Thẩm quyền quyết định - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
004 Thủ tục cấp giấy phép tổ chức thi người đẹp quy mô vùng, ngành, đoàn thể Trung ương và người mẫu quy mô toàn quốc
Trực tiếp thực hiện - Cục Nghệ thuật biểu diễn
Thẩm quyền quyết định - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
005 Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích
Trực tiếp thực hiện - Cục Di sản
Thẩm quyền quyết định - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
006 Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế cho doanh nghiệp kinh doanh lữ hành đối với khách du lịch vào Việt Nam
Trực tiếp thực hiện - Tổng Cục du lịch
Thẩm quyền quyết định - Tổng Cục Du lịch
Đơn vị phối hợp - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
007 Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế đối với doanh nghiệp kinh doanh lữ hành đưa khách du lịch ra nước ngoài
Trực tiếp thực hiện - Tổng Cục du lịch
Thẩm quyền quyết định - Tổng cục Du lịch
Đơn vị phối hợp - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
008 Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế cho doanh nghiệp kinh doanh lữ hành đối với khách du lịch vào Việt Nam và khách du lịch ra nước ngoài
Trực tiếp thực hiện - Tổng Cục du lịch
Thẩm quyền quyết định - Tổng Cục Du lịch
Đơn vị phối hợp - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
009 Thủ tục thu hồi giấy phép trong trường hợp doanh nghiệp chấm dứt hoạt động kinh doanh lữ hành quốc tế
Trực tiếp thực hiện - Tổng Cục du lịch
Thẩm quyền quyết định - Tổng Cục Du lịch
010 Thủ tục thẩm định lại, xếp hạng lại hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng đạt tiểu chuẩn kinh doanh lưu trú du lịch cho biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, bãi cắm trại du lịch, nhà nghỉ du lịch, nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê, cơ sở lưu trú du lịch khác
Trực tiếp thực hiện - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Thẩm quyền quyết định - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
011 Thủ tục xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng đạt tiểu chuẩn kinh doanh lưu trú du lịch cho biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, bãi cắm trại du lịch, nhà nghỉ du lịch, nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê, cơ sở lưu trú du lịch khác
Trực tiếp thực hiện - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Thẩm quyền quyết định - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
...