TRANG CHỦ > THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

MSTHỦ TỤCCƠ QUAN THỰC HIỆN
182 Thủ tục đăng cai tổ chức giải thi đấu vô địch từng môn thể thao của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
Trực tiếp thực hiện - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Thẩm quyền quyết định - Chủ tịch Uỷ Ban nhân dân cấp tỉnh
183 Thủ tục đăng ký di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia
Trực tiếp thực hiện - Cục Di sản
Thẩm quyền quyết định - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
220 Thủ tục công nhận điểm du lịch cấp tỉnh
Trực tiếp thực hiện - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Thẩm quyền quyết định - Sở Du lịch/Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch.
221 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Bóng rổ
Trực tiếp thực hiện - Ủy ban nhân dân Tỉnh
Thẩm quyền quyết định - Cơ quan chuyên môn về thể dục, thể thao thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
262 Thủ tục đăng cai giải thi đấu, trận thi đấu thể thao thành tích cao khác do liên đoàn thể thao tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức
Trực tiếp thực hiện - Liên đoàn thể thao quốc gia.
Thẩm quyền quyết định - Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.