TRANG CHỦ > THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

MSTHỦ TỤCCƠ QUAN THỰC HIỆN
062 Thủ tục cấp giấy phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang cho các tổ chức thuộc Trung ương
Trực tiếp thực hiện - Cục Nghệ thuật biểu diễn
Thẩm quyền quyết định - Cục Nghệ thuật biểu diễn
063 Thủ tục Cấp giấy phép tổ chức thi người đẹp quốc tế, người mẫu quốc tế tổ chức tại Việt Nam
Trực tiếp thực hiện - Cục Nghệ thuật biểu diễn
Thẩm quyền quyết định - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
064 Thủ tục cấp giấy phép tổ chức thi người đẹp quy mô toàn quốc (cuộc thi Hoa hậu toàn quốc)
Trực tiếp thực hiện - Cục Nghệ thuật biểu diễn
Thẩm quyền quyết định - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
065 Thủ tục cấp nhãn kiểm soát bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu cho các tổ chức thuộc địa phương
Trực tiếp thực hiện - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Thẩm quyền quyết định - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
066 Thủ tục thông báo tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang
Trực tiếp thực hiện - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Thẩm quyền quyết định - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
067 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động giám định cổ vật
Trực tiếp thực hiện - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Thẩm quyền quyết định - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
068 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động giám định cổ vật
Trực tiếp thực hiện - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Thẩm quyền quyết định - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
069 Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề mua bán di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia
Trực tiếp thực hiện - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Thẩm quyền quyết định - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
070 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích
Trực tiếp thực hiện - Cục Di sản
Thẩm quyền quyết định - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
071 Thủ tục cấp giấy phép hoạt động bảo tàng ngoài công lập
Trực tiếp thực hiện - Ủy ban nhân dân Tỉnh
Thẩm quyền quyết định - Ủy ban nhân dân tỉnh