TRANG CHỦ > CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH > HIỆN ĐẠI HÓA HÀNH CHÍNH

Bộ Nội vụ sẽ tổ chức hội nghị trực tuyến về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã

16 Tháng Tư 2020

655 lượt xem

Theo báo cáo tại cuộc họp, từ tháng 1/2020 đến nay, Bộ Nội vụ được giao 76 nhiệm vụ; trong đó, đã hoàn thành 31 nhiệm vụ, đang thực hiện trong hạn 45 nhiệm vụ.

Đặc biệt, thời gian qua, để phòng, chống dịch Covid-19, lãnh đạo Bộ Nội vụ đã chỉ đạo các đơn vị sử dụng công nghệ thông tin để tổ chức các cuộc họp và làm việc tại nhà theo hình thức trực tuyến, bảo đảm hoàn thành công việc được giao đúng kế hoạch và chất lượng.

Sau khi nghe ý kiến phát biểu, thảo luận của thủ trưởng một số đơn vị, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân đánh giá hình thức làm việc trực tuyến của công chức, viên chức của Bộ rất hiệu quả, không có nhiệm vụ nào bị chậm trễ so với kế hoạch, chất lượng các văn bản trình bảo đảm yêu cầu.

Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân giao Thư ký Tổ công tác về kiểm tra công vụ của Thủ tướng Chính phủ nghiên cứu, đề xuất kiểm tra công vụ một số bộ, ngành, địa phương bằng hình thức trực tuyến trong tháng 4/2020.

Đồng thời, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân đồng ý với đề xuất của Thứ trưởng Trần Anh Tuấn về việc tổ chức hội nghị trực tuyến với 43 địa phương để hướng dẫn các nội dung liên quan đến việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019-2021.

(Nguồn: http://hanoimoi.com.vn)