TRANG CHỦ > CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH > HIỆN ĐẠI HÓA HÀNH CHÍNH

Công bố dịch vụ công thứ 1.000 trên Cổng Dịch vụ công quốc gia vào ngày 18/8

10 Tháng Tám 2020

174 lượt xem

Dự kiến ngày 14/8 sẽ tổ chức khai trương Trung tâm thông tin, chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Lễ công bố dịch vụ công thứ 1.000 về đăng ký ô tô, xe máy trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia (DVCQG).

Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Tổng cục Thuế, Cục Đăng kiểm, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, Cục Cảnh sát giao thông... đều cho biết đang tích cực hoàn thành các nhiệm vụ cuối để sẵn sàng cho thời điểm khai trương và tích hợp các dịch vụ công theo đúng kế hoạch, kịp thời hạn đặt ra.  

Theo Tổng cục Thuế cho biết tính đến ngày 4/8, đã phối hợp với VNPT thống nhất cách thức bố trí giao diện về dữ liệu, sau đó sẽ chia sẻ dữ liệu cho Cục Cảnh sát giao thông. Dự kiến ngày 7/8 sẽ hoàn thành các nội dung kết nối, chia sẻ dữ liệu và thực hiện thử nghiệm liên thông giữa các đơn vị.

Đối với dịch vụ công số 998, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam cho biết đơn vị đang phối hợp với các ngân hàng thương mại để phục vụ việc thanh toán trực tuyến. Đối với dịch vụ công 999, đến thời điểm này tất cả quy trình đã thực hiện xong, dự kiến trong sáng mai sẽ chạy thử các dịch vụ liên quan.

Theo Cục trưởng Cục Kiểm soát TTHC (VPCP) Ngô Hải Phan cho biết các bộ, cơ quan đang tích cực phối hợp để sẵn sàng cho ngày khai trương. Cục Kiểm soát TTHC đã phân công 2 nhóm công tác, trong đó nhóm thứ nhất đang tích cực kết nối các nhóm chỉ tiêu với Trung tâm thông tin, chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Trong đó, các đơn vị liên quan để, phối hợp để đưa dịch vụ công thứ 998 (dịch vụ đóng Bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động-bệnh nghề nghiệp); dịch vụ công số 999 (dịch vụ liên thông đăng ký điều chỉnh đóng Bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và báo cáo tình hình thay đổi lao động) và dịch vụ công thứ 1.000 (dịch vụ kê khai, nộp lệ phí trước bạ và nộp tờ khai đăng ký ô tô trực tuyến) lên Cổng DVCQG.  

Theo ông Ngô Hải Phan, dự kiến ngày khai trương là 14/8, như vậy các dịch vụ công này được tích hợp sớm hơn do với dự kiến ban đầu. Đây là 3 dịch vụ được người dân, doanh nghiệp quan tâm, sẽ có lượng người sử dụng lớn. Việc đưa 3 dịch vụ công này tích hợp vào Cổng DVQG là việc tạo thuận lợi về TTHC, giảm chi phí, giảm thời gian cho người dân, doanh nghiệp.

Về dịch vụ công nộp lệ phí trước bạ và nộp tờ khai đăng ký ô tô trực tuyến, đây sẽ là dịch vụ công được nhiều người sử dụng, vì vậy, theo Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an), đơn vị đã chỉnh lý các biểu mẫu để tiếp nhận thông tin của Cổng DVCQG. Dự kiến, ngày 12/8 sẽ chạy thật trên hệ thống. Đến ngày chính thức tích hợp trên Cổng DVCQG, dịch vụ kê khai, nộp lệ phí trước bạ và nộp tờ khai đăng ký ô tô trực tuyến đã được chạy thử nhiều lần.

Cục Cảnh sát giao thông khẳng định , vì vậy đơn vị đề nghị các cơ quan liên quan tiếp tục phối hợp để đến ngày 8/8 thông tin về lệ phí trước bạ, thông tin kỹ thuật và tờ khai của người dân sẽ liên thông và chạy thử nghiệm.

Tại cuộc họp với các bộ, cơ quan liên quan để chuẩn bị cho lễ khai trương Trung tâm thông tin, chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Lễ công bố dịch vụ công thứ 1.000 trên Cổng DVCQG, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng đánh giá cao các bộ, cơ quan đã chuẩn bị tích cực, có sự kết nối, chia sẻ và quyết liệt triển khai các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ để khai trương Trung tâm thông tin, chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Lễ công bố dịch vụ công thứ 1.000 về đăng ký ô tô, xe máy trực tuyến trên Cổng DVCQG dự kiến vào ngày 18/8.

 (Nguồn: http://tapchitaichinh.vn)