TRANG CHỦ > TIN TỨC - SỰ KIỆN

19 tỉnh, thành phố đã có đề án chi tiết sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, xã

24 Tháng Chín 2019

47 lượt xem

Thông tin trên được Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ Vũ Đăng Minh cho biết tại cuộc họp báo định kỳ cung cấp thông tin cho báo chí do Bộ Nội vụ tổ chức ngày 20/9.

Hiện Bộ Nội vụ đã tổ chức thẩm định đề án của 12 tỉnh (ngày 21 và 22/9, tiếp tục tổ chức thẩm định đề án của 7 tỉnh còn lại) và đã trình Chính phủ đề án của 2 tỉnh Bắc Giang và Thanh Hóa.

Qua thẩm định đề án, nhìn chung các địa phương đã bám sát các quy định của Đảng và Nhà nước để xây dựng hồ sơ đề án. Nội dung đề án đã tập trung vào việc sáp nhập nguyên trạng các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã để vừa đạt mục tiêu là giảm số lượng đơn vị hành chính, vừa tăng quy mô diện tích tự nhiên và dân số của đơn vị hành chính mới hình thành sau sắp xếp.

Đồng thời, đề án xây dựng phương án sắp xếp tổ chức bộ máy, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, giải quyết chế độ, chính sách đối với những người dôi dư theo kế hoạch, lộ trình cụ thể, bảo đảm phù hợp với quy định của pháp luật.

Trả lời về việc giải quyết cán bộ dôi dư trong quá trình sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã, Phó Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương (Bộ Nội vụ) Nguyễn Hữu Thành cho biết, hầu hết các địa phương gặp khó khăn và rất quan tâm vấn đề này.

Phương án bố trí sắp xếp các đối tượng cán bộ dôi dư cụ thể ở từng đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã là do địa phương xây dựng; trung ương sẽ hướng dẫn việc thực hiện các chế độ, chính sách liên quan đến việc sắp xếp.

 (Nguồn: http://hanoimoi.com.vn)