TRANG CHỦ > CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH > CẢI CÁCH THỂ CHẾ

Cải cách hành chính phải lấy người dân và doanh nghiệp làm trọng tâm

11 Tháng Ba 2019

1824 lượt xem

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đề nghị, từng ngành, từng đơn vị cần rà soát trong Chương trình 08 xem những nội dung nào còn yếu thì có thể bổ sung thêm các khẩu hiệu, nội dung cho sát với các phong trào thi đua của các đơn vị.

Chiều 7/3, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung chủ trì Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ năm 2019 của Ban Chỉ đạo Chương trình 08-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội về “Đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo bước chuyển mạnh về kỷ luật, kỷ cương, ý thức trách nhiệm, chất lượng phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016-2020”.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đề nghị, từng ngành, từng đơn vị cần rà soát trong Chương trình 08 xem những nội dung nào còn yếu thì có thể bổ sung thêm các khẩu hiệu, nội dung cho sát với các phong trào thi đua của các đơn vị.

Đồng chí Nguyễn Đức Chung phát biểu tại Hội nghị - Ảnh: Thùy Linh

Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội Trần Huy Sáng cho biết, với tinh thần chỉ đạo quyết liệt, tập trung cao độ, triển khai đồng bộ, có hiệu quả các chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ; sự chủ động, sáng tạo, linh hoạt trong tổ chức thực hiện, các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của TP năm 2018 đều hoàn thành và vượt mức. Công tác cải cách hành chính của TP tiếp tục được triển khai toàn diện, thực hiện hiệu quả, có nhiều chuyển biến tích cực, rõ nét.

Năm 2019, TP tiếp tục xác định chủ đề công tác năm là “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”. Chủ tịch UBND TP yêu cầu các cơ quan, đơn vị thuộc TP thực hiện nghiêm túc về việc tiếp tục tổ chức thực hiện đầy đủ, toàn diện, hiệu quả các nội dung, nhiệm vụ tại Kế hoạch số 52/KH-UBND của UBND TP về “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị 2018”. Các cơ quan, đơn vị chưa hoàn thành nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 52/KH-UBND cần nghiêm túc kiểm điểm trách nhiệm của cá nhân, tập thể liên quan; tập trung giải quyết các vấn đề đặt ra, khẩn trương dứt điểm hoàn thành nhiệm vụ trước ngày 31/3.

Tiếp tục rà soát, sắp xếp, kiện toàn, tinh gọn đầu mối các tổ chức của hệ thống chính trị theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6, khóa XII gắn với Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị về “tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức”; đề cao vai trò, gắn trách nhiệm của người đứng đầu đối với kết quả, hiệu quả, chất lượng nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; chịu trách nhiệm cá nhân trước UBND TP, Chủ tịch UBND TP và cấp trên trực tiếp về toàn bộ công việc thuộc trách nhiệm và thẩm quyền của mình.

Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, tạo sự đồng thuận, ủng hộ và tham gia của cộng đồng đối với hoạt động quản lý, điều hành của các cấp chính quyền TP. Tiếp tục tăng cường thanh tra, kiểm tra đột xuất về trách nhiệm thực thi công vụ, đạo đức nghề nghiệp, quy tắc giao tiếp ứng xử nơi công sở, chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân sai phạm…

Tại Hội nghị, các cơ quan chức năng đã báo cáo kết quả khảo sát, đo lường mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ tại một số cơ quan trong thực hiện các thủ tục hành chính năm 2018. Theo đó mức độ hài lòng của người dân đạt mức khá trở lên. Trong đó, mức độ hài lòng về thủ tục đăng ký kinh doanh đạt 74,8%; thủ tục khám chữa bệnh đạt 72,1%; thủ tục cấp phép xây dựng đạt 82,7%; về thủ tục đo lường chất lượng đạt hơn 80%...

Kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung đánh giá, năm 2018 toàn Thành phố đã thực hiện rất quyết liệt các nội dung, chương trình đã đề ra trong Chương trình 08 của Thành ủy như các quận huyện, sở ngành đã rà soát lại các trình tự, thủ tục hành chính và cắt giảm, rút ngắn quy trình thủ tục hành chính vượt chỉ tiêu của Chính phủ trên 30%; đã rà soát, sắp xếp lại các tổ chức, bộ máy, tinh giản trên 800 biên chế; các đơn vị đã xây dựng xong quy trình nội quy, xây dựng xong đề án vị trí việc làm. Đây là một trong những điểm nhấn trong công tác cải cách hành chính của TP…

Tuy nhiên, Chủ tịch UBND TP cũng cho rằng, việc thực hiện các nội dung liên quan đến Chương trình 08 của Thành ủy vẫn còn 1 số tồn tại. Ở đâu đó trách nhiệm, thái độ ứng xử của cán bộ, công chức viên chức trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính cho người dân vẫn còn có những phàn nàn; tỷ lệ giải quyết đúng hạn qua 1 cửa, 1 cửa liên thông đạt tỷ lệ trên 99%, tuy nhiên chất lượng giải quyết hồ sơ vẫn còn có vấn đề; việc rà soát cắt bỏ tủ tục hành chính vẫn chưa đạt yêu cầu…

Về chương trình năm 2019, Chủ tịch UBND TP nhấn mạnh, mục tiêu chung lấy người dân và doanh nghiệp làm trọng tâm phục vụ. Tuy nhiên, từng ngành, từng đơn vị cần rà soát trong Chương trình 08 xem những nội dung nào còn yếu thì có thể bổ sung thêm các khẩu hiệu, nội dung cho sát với các phong trào thi đua của các đơn vị.

Trong đó phải tiếp tục thực hiện tốt các nội dung của 2 bộ quy tắc ứng xử Thành phố đã ban hành; bảo đảm 100% các hồ sơ thực hiện qua 1 cửa và 1 cửa liên thông phải đúng hạn, bảo đảm chất lượng. Tiếp tục rà soát các thủ tục hành chính và cắt giảm theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Về nội dung chương trình, Chủ tịch UBND TP yêu cầu bổ sung một số nội dung: Hết quý 2/2019 phải trình Bộ TT&TT duyệt cấu trúc TP điện tử 2.0; xây dựng đề án Xây dựng TP thông minh theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ để trình HĐND ra nghị quyết thông qua; xây dựng, đưa ra và ứng dụng Cổng thông tin tiếp nhận và trả lời phản ánh của người dân.

Các quận huyện, sở ngành phải triển khai các kế hoạch liên quan đến số hóa các số liệu; xây dựng quy trình việc thực hiện dịch vụ công mức độ 3, 4. Tiếp tục kiểm tra, sắp xếp lại trên cơ sở đề án vị trí việc làm; nâng cao trách nhiệm người đứng đầu và trách nhiệm nêu gương, đặc biệt phải thường xuyên kiểm tra và nhân rộng những gương người tốt, việc tốt, những mô hình làm tốt…

Cũng tại Hội nghị, nói về việc tuyển công chức, Chủ tịch UBND TP cho biết, hiện nay Bán cán sự Đảng UBND TP đã báo cáo Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy thống nhất, UBND TP giao Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Nguyễn Văn Sửu chủ trì cùng Sở Nội vụ triển khai Kế hoạch này, cố gắng triển khai Kế hoạch thi công chức xong trong quý 2/2019. “Việc thi tuyển phải triển khai công khai, minh bạch, không được để ra sai sót”, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh./.

(Nguồn: dangcongsan.vn)