TRANG CHỦ > CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH > CẢI CÁCH THỂ CHẾ

Sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc một số tỉnh

01 Tháng Giêng 2020

1244 lượt xem

1. Nghị quyết số 827/NQ-UBTVQH14 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Hà Giang. Kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành (ngày 1-1-2020), tỉnh Hà Giang có 11 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 10 huyện và 1 thành phố; 193 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 175 xã, 5 phường và 13 thị trấn.

2. Nghị quyết số 828/NQ-UBTVQH14 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Phú Thọ. Sau khi sắp xếp, tỉnh Phú Thọ có 13 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 11 huyện, 1 thị xã và 1 thành phố; 225 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 197 xã, 17 phường và 11 thị trấn.

3. Nghị quyết số 829/NQ-UBTVQH14 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Hà Nam. Theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính các xã, thị trấn thuộc huyện Duy Tiên; thành lập thị xã Duy Tiên và các phường, xã thuộc thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam; sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Hà Nam và thành lập Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.

4. Nghị quyết số 830/NQ-UBTVQH14 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Hòa Bình. Sau khi sắp xếp, tỉnh Hòa Bình có 10 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 9 huyện và 1 thành phố; 151 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 131 xã, 10 phường và 10 thị trấn.

5. Nghị quyết số 831/NQ-UBTVQH14 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Nghệ An. Sau khi sắp xếp, tỉnh Nghệ An có 21 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 17 huyện, 1 thành phố và 3 thị xã; 460 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 411 xã, 32 phường và 17 thị trấn.

6. Nghị quyết số 832/NQ-UBTVQH14 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Quảng Trị. Sau khi sắp xếp, tỉnh Quảng Trị có 10 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 8 huyện, 1 thị xã và 1 thành phố; 125 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 101 xã, 13 phường và 11 thị trấn.

7. Nghị quyết số 833/NQ-UBTVQH14 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng. Sau khi sắp xếp, tỉnh Lâm Đồng có 12 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 10 huyện và 2 thành phố; 142 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 111 xã, 18 phường và 13 thị trấn.

8. Nghị quyết số 834/NQ-UBTVQH14 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Thừa Thiên - Huế. Sau khi sắp xếp, tỉnh Thừa Thiên - Huế có 9 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 6 huyện, 2 thị xã và 1 thành phố; 145 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 98 xã, 39 phường và 8 thị trấn.

9. Nghị quyết số 835/NQ-UBTVQH14 về việc thành lập phường Quảng Thành thuộc thị xã Gia Nghĩa và thành phố Gia Nghĩa thuộc tỉnh Đắk Nông. Theo Nghị quyết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định Thành lập phường Quảng Thành thuộc thị xã Gia Nghĩa và thành phố Gia Nghĩa thuộc tỉnh Đắk Nông; Thành lập Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1-1-2020.

10. Nghị quyết số 836/NQ-UBTVQH14 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Long An. Sau khi sắp xếp, tỉnh Long An có 15 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 13 huyện, 1 thị xã và 1 thành phố; 188 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 161 xã, 12 phường và 15 thị trấn.

11. Nghị quyết số 837/NQ-UBTVQH14 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Quảng Ninh. Theo Nghị quyết, nhập toàn bộ 843,54 km2 diện tích tự nhiên, 51.003 người của huyện Hoành Bồ vào thành phố Hạ Long. Sau khi nhập, thành phố Hạ Long có 1.119,12 km2 diện tích tự nhiên, quy mô dân số 300.267 người; đồng thời sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Quảng Ninh; Giải thể Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh để nhập vào Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1-1-2020.

12. Nghị quyết số 838/NQ-UBTVQH14 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Đồng Tháp. Theo đó, sẽ nhập toàn bộ 14,40 km2 diện tích tự nhiên và 7.898 người của xã Thường Thới Hậu B vào xã Thường Lạc. Sau khi sáp nhập, xã Thường Lạc có 22,88 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 11.131 người. Sau khi sắp xếp, tỉnh Đồng Tháp có 12 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 9 huyện, 1 thị xã và 2 thành phố; 143 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 117 xã, 17 phường và 9 thị trấn.

 (Nguồn: http://hanoimoi.com.vn)