TRANG CHỦ > CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH > CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Hội thảo triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính của các Bộ, cơ quan ngang Bộ năm 2018; hướng dẫn điều tra xã hội học và sử dụng phần mềm chấm điểm Chỉ số cải cách hành chính

11 Tháng Giêng 2019

1516 lượt xem

Sáng ngày 09/01/2019, tại trụ sở Bộ, Bộ Nội vụ tổ chức Hội thảo triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính của các Bộ, cơ quan ngang Bộ năm 2018; hướng dẫn điều tra xã hội học và sử dụng phần mềm chấm điểm Chỉ số cải cách hành chính.

Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính, Bộ Nội vụ Phạm Minh Hùng, Chánh văn phòng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ chủ trì Hội thảo. 

Dự Hội thảo có thành viên Hội đồng thẩm định; đại diện lãnh đạo và chuyên viên theo dõi công tác cải cách hành chính (CCHC) của các Bộ, cơ quan ngang Bộ; đại diện lãnh đạo và chuyên viên một số đơn vị thuộc Bộ Nội vụ; đại diện Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam. 

Toàn cảnh Hội thảo

Phát biểu tại Hội thảo, Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính Phạm Minh Hùng cho biết, Hội thảo được tổ chức nhằm triển khai xác định Chỉ số CCHC năm 2018; hướng dẫn điều tra xã hội học và sử dụng phần mềm chấm điểm Chỉ số cải cách hành chính và lấy ý kiến các đại biểu vào dự thảo Công văn của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn tự đánh giá, chấm điểm để xác định Chỉ số cải cách hành chính của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, bảo đảm trung thực, khách quan, đúng quy định. Tổ chức điều tra xã hội học theo bộ câu hỏi điều tra xã hội học đối với từng nhóm đối tượng điều tra, khảo sát quy định trong Chỉ số CCHC các Bộ, cơ quan ngang Bộ bảo đảm khách quan, phù hợp với điều kiện thực tế. Đồng thời, xác định được Chỉ số CCHC phản ánh thực chất, khách quan kết quả CCHC của các Bộ, cơ quan ngang Bộ năm 2018; nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành và người dân đối với CCHC nói chung và đánh giá kết quả CCHC hàng năm của các Bộ, cơ quan ngang Bộ. 

Tại Hội thảo, ông Nguyễn Mạnh Cường, Chuyên viên chính Vụ Cải cách hành chính trình bày Kế hoạch triển khai xác định Chỉ số CCHC năm 2018 của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và hướng dẫn những điểm mới về xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2018, công tác điều tra xã hội học và sử dụng phần mềm quản lý chấm điểm xác định Chỉ số cải cách hành chính.

Phát biểu trao đổi, thảo luận, thành viên Hội đồng thẩm định và các đại biểu nêu các kiến nghị, thắc mắc tập trung vào các vấn đề liên quan đến việc triển khai xác định Chỉ số CCHC của các Bộ, cơ quan ngang Bộ đối với lĩnh vực quản lý nhà nước của từng Bộ, ngành và triển khai công tác điều tra xã hội học xác định chỉ số CCHC năm 2018. Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính Phạm Minh Hùng đã trực tiếp trao đổi, giải đáp các câu hỏi của các đại biểu nhằm thống nhất trong cách hiểu, cách tổ chức thực hiện triển khai xác định Chỉ số CCHC năm 2018.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã được nghe ông Đoàn Đình Hổ, Trưởng phòng, Trung tâm Công nghệ thông tin, Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Cần Thơ hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý chấm điểm xác định Chỉ số CCHC.

Phát biểu kết luận Hội thảo, Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính Phạm Minh Hùng ghi nhận và đánh giá cao ý kiến trao đổi của các đại biểu; đồng thời, đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam thực hiện một số nội dung công việc như sau: (1). Thực hiện việc phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả với Bưu điện các tỉnh, thành phố triển khai công tác điều tra xã hội học xác định Chỉ số CCHC năm 2018, đảm bảo khách quan, có chất lượng. (2). Lập danh sách chính thức và danh sách dự phòng các đối tượng tham gia trả lời phiếu điều tra xã hội học theo quy định tại Quyết định số 2678/QĐ-BNV ngày 25/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Kế hoạch triển khai xác định Chỉ số CCHC năm 2018 của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Danh sách chính thức và danh sách dự phòng gửi về Bộ Nội vụ (Vụ Cải cách hành chính) để tổng hợp gửi Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam theo đúng thời gian quy định. (3). Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam phối hợp với Vụ Cải cách hành chính (Bộ Nội vụ) sớm tiến hành tập huấn cho các điều tra viên để triển khai theo đúng tiến độ quy định; đồng thời, tìm ra các giải pháp nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế trong quá trình điều tra xã hội học của năm 2017.

Vụ trưởng Phạm Minh Hùng cũng khẳng định, trên cơ sở những ý kiến góp ý của thành viên Hội đồng thẩm định và các đại biểu, Vụ Cải cách hành chính sẽ tiếp thu và hoàn thiện các Công văn hướng dẫn trình lãnh đạo Bộ Nội vụ ký ban hành gửi các Bộ, cơ quan ngang Bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để có căn cứ triển khai chấm điểm, đảm bảo việc thực hiện xác định Chỉ số CCHC năm 2018 thống nhất, hiệu quả đúng với Kế hoạch đã đề ra.

(Nguồn: moha.gov.vn)