TRANG CHỦ > CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH > CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Hà Nội kiểm tra công vụ đột xuất tại 4 đơn vị

31 Tháng Giêng 2020

191 lượt xem

Qua kiểm tra, các đơn vị có bố trí công chức trực bộ phận “một cửa”; niêm yết danh mục thủ tục hành chính theo quy định; có bố trí phòng tiếp công dân, mở sổ tiếp công dân; cơ sở vật chất bảo đảm yêu cầu công tác… Trong hai ngày đầu làm việc sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, bộ phận “một cửa” của 4 đơn vị đều có công dân đến giao dịch.

Tại thời điểm kiểm tra, UBND phường Ngọc Lâm vắng 4/48 cán bộ, công chức, người lao động; UBND phường Gia Thụy vắng 1/20 cán bộ, công chức; UBND xã Đông Dư vắng 8/25 người; UBND xã Kiêu Kỵ vắng 2/22 người. Tất cả những người vắng mặt đều có lý do (đi họp theo giấy mời, đi làm nhiệm vụ công tác, nghỉ phép...).

Đoàn kiểm tra cũng đã chỉ ra một số thiếu sót tại các đơn vị. Cụ thể, tại UBND phường Ngọc Lâm, máy lấy số xếp hàng tự động trục trặc; tại UBND phường Gia Thụy, việc niêm yết công khai địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính và thủ tục hành chính chưa chính xác phần địa chỉ tiếp nhận của UBND thành phố; tại UBND xã Đông Dư, công chức không đeo thẻ công chức, không có người trực tại phòng tiếp công dân...

Đoàn kiểm tra công vụ của thành phố đề nghị các đơn vị được kiểm tra tiếp tục quán triệt nghiêm túc kỷ luật, kỷ cương hành chính, bảo đảm nền nếp, tác phong làm việc được duy trì ổn định sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

Đại diện lãnh đạo 4 đơn vị được kiểm tra đã giải trình với Đoàn kiểm tra công vụ về một số nội dung, đồng thời khẳng định sẽ sớm khắc phục những thiếu sót đã được nêu.

(Nguồn: http://hanoimoi.com.vn)