TRANG CHỦ > CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH > CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Giảm thủ tục hành chính, văn bằng, chứng chỉ trong công tác cán bộ

04 Tháng Hai 2020

118 lượt xem

Theo đó, có 5 nghị định được xây dựng để trình Chính phủ trong tháng 4/2020 và sẽ thay thế các nghị định có liên quan đã ban hành trước đó, bao gồm: Nghị định quy định về tuyển dụng, sử dụng, quản lý công chức; Nghị định quy định về tuyển dụng, sử dụng, quản lý viên chức; Nghị định quy định về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức; Nghị định quy định về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức và Nghị định quy định về quản lý người giữ chức danh, chức vụ, người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Đáng lưu ý, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân yêu cầu rà soát nhằm bảo đảm việc giảm thiểu quy định về chứng chỉ ngoại ngữ, tin học trong điều kiện tuyển dụng, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; cải cách và đơn giản hóa các thủ tục hành chính trong tuyển dụng, nâng ngạch; rà soát, bổ sung các quy định về bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm, cho thôi giữ chức vụ đối với công chức lãnh đạo, quản lý để bảo đảm phù hợp với quy định mới của Đảng về công tác cán bộ; quy định chi tiết các chính sách ưu đãi đối với người dân tộc thiểu số.

Đặc biệt, đối với Nghị định quy định về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân yêu cầu phải rà soát, kết hợp quy trình đánh giá Đảng, đoàn thể, chính quyền để bảo đảm không trùng lắp, giảm thủ tục hành chính; quy định chi tiết tiêu chí các mức phân loại đánh giá cán bộ, công chức, viên chức…

Liên quan đến thủ tục hành chính, văn bằng, chứng chỉ trong công tác cán bộ, trong phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã nhận khuyết điểm trước Quốc hội vì để cho một quyết định được áp dụng hơn 20 năm mà không sửa đổi, để cho thủ tục thi nâng ngạch công chức, xét thăng hạng viên chức rườm rà. Bộ trưởng Bộ Nội vụ cam kết: “Năm 2020, sau khi Luật Cán bộ, công chức sửa đổi, chúng tôi sẽ sửa ngay và chúng tôi sẽ thực hiện các quy trình bổ nhiệm, thăng hạng, xét nâng ngạch công chức theo đúng quy định của Đảng, không thêm bất cứ một hồ sơ, thủ tục nào nữa”.

 (Nguồn: hanoimoi.com.vn)