TRANG CHỦ > CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH > CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Hà Nội phê duyệt 16 quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính

07 Tháng Tư 2020

324 lượt xem

UBND thành phố Hà Nội phê duyệt 16 quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực môi trường, tài nguyên nước, đo đạc bản đồ và viễn thám, gồm: 8 quy trình thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, 4 quy trình thuộc thẩm quyền UBND cấp huyện, 2 quy trình thuộc thẩm quyền UBND cấp xã, 2 quy trình liên thông giữa các cấp.

Đồng thời, UBND thành phố Hà Nội cũng bãi bỏ 7 quy trình thuộc thẩm quyền Sở Tài nguyên và Môi trường, như: Thẩm định, thẩm định lại và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường; xác nhận, xác nhận lại đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường; kiểm tra, xác nhận việc thực hiện các công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án; cấp/cấp lại giấy xác nhận đủ điều kiện bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất...

(Nguồn: http://hanoimoi.com.vn)