TRANG CHỦ > CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH > CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Hà Nội: Tiếp nhận, trả kết quả thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính để phòng, chống dịch Covid-19

10 Tháng Tư 2020

207 lượt xem

Để bảo đảm biện pháp cách ly xã hội đạt hiệu quả tối đa và không làm ảnh hưởng tới việc giải quyết các yêu cầu chính đáng của công dân tại các cơ quan hành chính nhà nước, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo tăng cường tuyên truyền, khuyến khích, hướng dẫn người dân cân nhắc thời điểm để yêu cầu giải quyết các thủ tục hành chính cấp bách, cần thiết...

Các cơ quan, đơn vị ưu tiên lựa chọn việc thực hiện các thủ tục hành chính trên môi trường mạng, thông qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 hoặc thực hiện thủ tục hành chính thông qua dịch vụ bưu chính công ích của thành phố.

Cùng với đó, các cơ quan, đơn vị chủ động xây dựng phương án bố trí cán bộ hướng dẫn, phân luồng công dân đến giao dịch; phân chia vị trí tiếp nhận, trả kết quả hợp lý, bảo đảm trong bộ phận “một cửa” không quá 10 người, bảo đảm việc giãn cách theo hướng dẫn của cơ quan y tế trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Chủ tịch UBND thành phố cũng yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã khai thác các kênh, thông tin: Cổng thông tin điện tử của đơn vị, của thành phố và Chính phủ; tổng đài điện thoại; hệ thống truyền thanh; sử dụng mạng xã hội hoặc các công cụ khác phù hợp với quy định để công dân đặt lịch hoặc xếp số thứ tự, hướng dẫn hồ sơ và hẹn thời gian tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả thủ tục hành chính.

Các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã phối hợp chặt chẽ với Bưu điện thành phố Hà Nội thực hiện việc tiếp nhận và chuyển trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho công dân qua hệ thống bưu chính công ích đối với những thủ tục hành chính không bắt buộc công dân phải đến nộp và nhận trực tiếp trong thời gian thực hiện các biện pháp cách ly xã hội theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; hạn chế thấp nhất số lượng công dân đến giao dịch trực tiếp tại bộ phận “một cửa”.

Liên quan đến nhiệm vụ trên, Bưu điện thành phố Hà Nội duy trì mở cửa các điểm giao dịch, đồng thời tăng cường phối hợp với các đơn vị trên địa bàn theo các hợp đồng và thỏa thuận hợp tác đã ký kết; việc tiếp nhận bưu phẩm là hồ sơ và kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận “một cửa” của các đơn vị cũng như tiếp nhận và chuyển phát đến công dân phải bảo đảm các biện pháp an toàn về phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định.

(Nguồn: http://hanoimoi.com.vn)