TRANG CHỦ > CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH > CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Năm 2020, Bộ Tài chính sẽ triển khai 194 DVC trực tuyến mức độ 3

07 Tháng Năm 2020

205 lượt xem

Bộ trưởng Bộ Tài chính vừa có Quyết định 683/QĐ-BTC ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến (DVC TT) mức độ 3, 4 tích hợp, cung cấp trên Cổng DVCQG năm 2020.

Theo đó, Bộ Tài chính sẽ tích hợp 24 DVC TT liên quan tới lĩnh vực kế toán, kiểm toán và lĩnh vực quản lý giá; Kho bạc Nhà nước sẽ tích hợp 6 DVC TT mức độ 4; Tổng cục Hải quan tích hợp 60 DVC TT mức độ 4; Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tích hợp 11 DVC TT mức độ 3; Tổng cục Thuế tích hợp 2 DVC TT mức độ 3 và 91 DVC TT mức độ 4.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính cũng khuyến khích các đơn vị thuộc, trực thuộc thực hiện tích hợp, cung cấp thêm trên Cổng DVCQG các DVC TT ngoài danh sách đã được phê duyệt.

Quyết định nêu rõ, thủ trưởng các đơn vị đẩy mạnh thực hiện DVC TT, trong đó phải tập trung tái cấu trúc quy trình nghiệp vụ, đơn giản hóa các thủ tục hành chính (TTHC) theo mức độ 3, 4 để tích hợp, cung cấp trên Cổng DVCQG theo hướng cắt giảm mạnh chi phí, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp (DN), cung cấp tối thiểu 30% DVC mức 3, 4 trên Cổng DVCQG trong năm 2020.

Đồng thời, các đơn vị tiếp tục chuẩn hóa thông tin, dữ liệu TTHC và cập nhật đầy đủ, kịp thời, chính xác trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC, mã hồ sơ trên hệ thống một cửa điện tử bảo đảm công khai, minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, DN trong tiếp cận, thực hiện, giám sát việc giải quyết TTHC.

Tổng cục Thuế, Kho bạc Nhà nước phối hợp với Bộ Công an, Văn phòng Chính phủ (VPCP), các ngân hàng thương mại, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán và cơ quan liên quan trong việc hoàn thiện DVC TT đối với nộp phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ thuộc thẩm quyền xử phạt của Cảnh sát giao thông trên Cổng DVCQG để triển khai toàn quốc trước ngày 30/6/2020.

Tổng cục Thuế chủ trì, phối hợp với VPCP, Bộ Công an, Bộ Giao thông vận tải và cơ quan liên quan hoàn thiện DVC TT đối với thủ tục kê khai và thu lệ phí trước bạ xe ô tô, xe gắn máy tích hợp, cung cấp trên Cổng DVCQG để triển khai trên toàn quốc trước ngày 30/6/2020.

Tổng cục Thuế, Kho bạc Nhà nước và các đơn vị liên quan phối hợp với Bộ Giao thông vận tải trong việc chia sẻ dữ liệu đăng kiểm có ký số để phục vụ cho việc hoàn thiện DVC TT kê khai lệ phí trước bạ xe ô tô, xe gắn máy; phối hợp với VPCP, Bộ Công an, Bộ Y tế, cơ quan liên quan xây dựng DVC TT đối với nộp phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ thuộc thẩm quyền xử phạt của thanh tra giao thông và đổi giấy phép lái xe mức độ 4 để tích hợp, cung cấp trên Cổng DVCQG trước ngày 30/6/2020.

 (Nguồn: http://ictvietnam.vn)