TRANG CHỦ > CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH > CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Triển khai dịch vụ công trực tuyến hỗ trợ người dân và doanh nghiệp gặp khó khăn

07 Tháng Năm 2020

412 lượt xem

Tại cuộc họp, BTCN VPCP Mai Tiến Dũng cho biết, sau 5 tháng vận hành, CDVCQG đã hỗ trợ hơn 34,1 triệu lượt truy cập tìm hiểu thông tin, dịch vụ; cấp hơn 133 nghìn tài khoản; công khai, minh bạch quá trình giải quyết của hơn 6,3 triệu hồ sơ; xử lý thành công hơn 52 nghìn hồ sơ trực tuyến được thực hiện từ Cổng; tiếp nhận, xử lý 5.315 phản ánh, kiến nghị và 10.362 cuộc gọi tới tổng đài.

Nhấn mạnh 5 dịch vụ tích hợp lần này rất quan trọng, đồng chí cho rằng, việc triển khai các DVCTT hỗ trợ người dân, doanh nghiệp (DN) gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 sẽ giúp tiết kiệm thời gian, chi phí cho người dân, DN, thúc đẩy hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng, chính xác và hạn chế gian lận, trục lợi chính sách. Đây cũng là công cụ quan trọng vừa giúp các bộ, ngành thực thi chính sách, vừa giúp MTTQ Việt Nam thực hiện tốt hơn hoạt động giám sát, đánh giá quá trình thực hiện của các bộ, ngành, địa phương và nắm bắt tâm tư, dư luận của nhân dân về chính sách hỗ trợ. Bộ trưởng lưu ý, các quy trình thủ tục nhanh gọn nhưng phải bảo đảm đúng quy định của pháp luật, thực sự cải cách, cắt giảm giấy phép con, những rào cản không cần thiết, với nguyên tắc người dân, DN chỉ cần đăng nhập một lần và không phải mang giấy tờ đến từng cơ quan để làm thủ tục. Các bộ, cơ quan cung cấp DVCTT cần có sự kết nối, chia sẻ cũng như làm rõ vấn đề phân quyền, phân cấp giải quyết thủ tục và kiểm soát quy trình thủ tục hành chính của từng ngành.

VPCP đã phối hợp với Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính, BHXH Việt Nam, Ngân hàng Chính sách xã hội, MTTQ Việt Nam xây dựng, tích hợp cung cấp một số DVCTT và tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về thực hiện hỗ trợ người dân, DN gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên CDVCQG, theo hướng liên thông điện tử việc xác nhận, xét duyệt, thẩm định giữa các cơ quan nhằm đơn giản hóa thủ tục, giảm thời gian, chi phí thực hiện, hạn chế đi lại, tiếp xúc cho người dân, DN. Có năm dịch vụ được tích hợp gồm: gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất của người dân, DN; hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương; hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc đối với người lao động; tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất; tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về khó khăn, vướng mắc trong thực hiện hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

 (Nguồn: http://ictvietnam.vn)