TRANG CHỦ > CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH > CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Đề nghị chuyển giao phần mềm dịch vụ công trực tuyến cấp, đổi giấy phép lái xe mức độ 4

25 Tháng Năm 2020

77 lượt xem

Để thực hiện thí điểm triển khai dịch vụ công trực tuyến cấp, đổi giấy phép lái xe mức độ 4 tích hợp trên Cổng dịch vụ công quốc gia, bảo đảm tiến độ đề ra theo chỉ đạo của Chính phủ và bảo đảm việc quản lý, vận hành thống nhất về phần mềm và quy trình nghiệp vụ cấp, đổi giấy phép lái xe trên phạm vi cả nước, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đề xuất: Sau khi Tổng cục Đường bộ Việt Nam cập nhật, nâng cấp, xây dựng phần mềm thì chuyển giao phần mềm về cho Sở khai thác, sử dụng như đối với Sở Giao thông Vận tải các tỉnh, thành phố khác.

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội sẽ thực hiện việc chuyển đổi dữ liệu của thành phố Hà Nội và điều chỉnh quy trình nghiệp vụ cho phù hợp với hệ thống phần mềm nghiệp vụ chung của cả nước.

Đối với hệ thống phần mềm dịch vụ công “Đổi giấy phép lái xe do ngành Giao thông Vận tải cấp” mức độ 3 và “Cấp giấy phép lái xe quốc tế” mức độ 4, đề nghị Tổng cục Đường bộ Việt Nam cấp tài khoản để Sở Giao thông Vận tải Hà Nội khai thác, sử dụng trên phần mềm dịch vụ công đang triển khai thống nhất trên phạm vi cả nước.

Trước đó, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã đề nghị Sở Giao thông Vận tải Hà Nội khảo sát, đánh giá hiện trạng cơ sở hạ tầng, đường truyền và phần mềm hiện hành, từ đó có giải pháp, phương án nâng cấp, điều chỉnh, sửa đổi phù hợp với yêu cầu để thí điểm cấp, đổi giấy phép lái xe trực tuyến.

Việc nâng cấp phần mềm thí điểm cấp, đổi giấy phép lái xe trực tuyến nhằm thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh mục dịch vụ công tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia năm 2020. Trong đó, có hạng mục đổi giấy phép lái xe do ngành Giao thông Vận tải cấp (mức độ 4) thuộc nhóm dịch vụ công thiết yếu, có số lượng đối tượng thực hiện cao. Bộ Giao thông Vận tải được yêu cầu tái cấu trúc quy trình, tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia vào quý II-2020.

Ghi lại(Nguồn: http://hanoimoi.com.vn/)