TRANG CHỦ > CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH > CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Hà Nội tăng cường tập huấn cho cán bộ tư pháp quy định mới về chứng thực

20 Tháng Bảy 2020

31 lượt xem

Theo đó, Thông tư số 01/2020/ TT-BTP quy định một trong những trường hợp được chứng thực chữ ký trên giấy ủy quyền là ủy quyền của thành viên hộ gia đình để vay vốn tại Ngân hàng Chính sách xã hội. Quy định này sẽ góp phần tạo điều kiện để Ngân hàng Chính sách xã hội thực hiện tín dụng ưu đãi đối với người nghèo, gia đình chính sách…

Một điểm mới đáng chú ý khác, chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã có trách nhiệm ban hành quyết định hủy bỏ giá trị pháp lý của giấy tờ, văn bản chứng thực sai quy định đối với giấy tờ, văn bản do cơ quan mình chứng thực.

 (Nguồn: http://hanoimoi.com.vn)