TRANG CHỦ > CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH > CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Liên thông khi thực hiện thủ tục hành chính thuộc 4 lĩnh vực

20 Tháng Sáu 2022

164 lượt xem

Theo đó, việc phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả thủ tục hành chính liên thông phải tuân thủ đúng quy định tại Quy chế này và quy định pháp luật có liên quan; bảo đảm rõ nội dung, trách nhiệm của các cơ quan trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính liên thông được thông suốt, kết quả giải quyết chính xác, đúng quy định pháp luật. Cùng với đó, chủ động phối hợp, xử lý những vướng mắc trong quá trình thực hiện liên thông bảo đảm việc giải quyết thủ tục hành chính theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân, rút ngắn thời gian giải quyết theo quy định. Thường xuyên cập nhật các quy định mới trong giải quyết thủ tục hành chính. Người nộp hồ sơ có quyền lựa chọn áp dụng hoặc không áp dụng thực hiện liên thông các thủ tục hành chính.

Liên quan đến thực hiện liên thông các thủ tục hành chính hoặc lấy ý kiến giải quyết thủ tục hành chính, UBND thành phố yêu cầu hồ sơ, quy trình, thời hạn giải quyết, trách nhiệm bàn giao hồ sơ, phí, lệ phí (nếu có) thực hiện theo quy định. Đối với thủ tục hành chính phải lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị liên quan khi giải quyết thì cơ quan chủ trì gửi hồ sơ lấy ý kiến đến từng cơ quan, đơn vị theo quy định. Các cơ quan, đơn vị được lấy ý kiến trong 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đúng quy định phải có trách nhiệm trả lời bằng văn bản cơ quan chủ trì đối với trường hợp pháp luật không quy định thời gian trả lời, nếu không trả lời thì được hiểu là đồng ý với phương án của cơ quan, đơn vị chủ trì và chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước UBND thành phố, lãnh đạo UBND thành phố theo quy định.

Thời gian luân chuyển hồ sơ giữa các cơ quan, đơn vị là 1 ngày làm việc trong trường hợp theo quy định phải luân chuyển hồ sơ. Cơ quan, đơn vị phải luân chuyển hồ sơ đầy đủ, đúng quy định đến cơ quan, đơn vị cần lấy ý kiến hoặc giải quyết liên thông thủ tục hành chính.

 (Nguồn: http://hanoimoi.com.vn)