TRANG CHỦ > CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH > CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức ''Ngày hội giải quyết thủ tục hành chính''

20 Tháng Sáu 2022

137 lượt xem

Tại ngày hội, các cơ quan chức năng tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính trong ngày đối với 6 thủ tục gồm: Thủ tục ngừng hoạt động của dự án đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Ban quản lý Khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh; đổi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư; cấp lại giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam; gia hạn giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam; cấp lại hoặc hiệu đính giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Ban quản lý Khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh tiếp nhận và giải quyết thủ tục

hành chính cho người lao động.

Đồng thời, tổ chức khu vực tư vấn của các sở, ngành cho người lao động, doanh nghiệp trong lĩnh vực: Bảo hiểm xã hội; thuế; hải quan; cấp giấy phép lao động, việc làm; cấp phiếu lý lịch tư pháp.

Trong khuôn khổ ngày hội, Ban tổ chức cũng tổ chức tọa đàm “Giải đáp về việc thực hiện thủ tục hành chính trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp tại Khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh”. Nội dung của tọa đàm nhằm giải đáp những vướng mắc của người lao động, doanh nghiệp về thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính đối với các nhóm có phát sinh hồ sơ tại Khu công nghệ cao thành phố; tiếp thu những sáng kiến, giải pháp, kiến nghị, đề xuất nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giải quyết thủ tục hành chính.

“Ngày hội giải quyết thủ tục hành chính” tại Khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh nằm trong chuỗi hoạt động tiêu biểu của Tháng hành động “Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay trong ngày” của thành phố Hồ Chí Minh năm 2022.

 (Nguồn: http://hanoimoi.com.vn)