TRANG CHỦ > CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH > CẢI CÁCH TÀI CHÍNH CÔNG

Thủ tướng chỉ đạo nghiên cứu áp dụng Hệ thống bảo lãnh thông quan

22 Tháng Tám 2017

723 lượt xem

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về nghiên cứu áp dụng Hệ thống bảo lãnh thông quan tại Việt Nam.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính, các bộ, cơ quan có liên quan nghiên cứu toàn diện về những vấn đề liên quan đến việc áp dụng Hệ thống bảo lãnh thông quan tại Việt Nam, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15/11/2017.

(Nguồn: Cổng TTĐT Chính phủ)