TRANG CHỦ > CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH > HIỆN ĐẠI HÓA HÀNH CHÍNH

Khẩn trương giải quyết TTHC trực tuyến phục vụ cá nhân, tổ chức

06 Tháng Tư 2020

251 lượt xem

Ngay sau khi có văn bản đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương... tập trung ứng dụng CNTT để phát huy tối đa lợi thế từ các hệ thống thông tin Chính phủ điện tử (CPĐT) do VPCP và các Bộ, cơ quan, địa phương triển khai thời gian qua, VPCP tiếp tục có văn bản gửi các địa phương nhằm hỗ trợ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện tích hợp, cung cấp DVC trực tuyến trên Cổng DVCQG.

Theo Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng, việc hỗ trợ của VPCP các địa phương nhằm thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19, nhằm hạn chế tối đa nguy cơ lây nhiễm, bảo đảm hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước và đáp ứng yêu cầu cấp thiết liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp (DN) và đời sống người dân.

Cụ thể, VPCP tổ chức phối hợp, hỗ trợ UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về tái cấu trúc quy trình, tích hợp, cung cấp DVC trực tuyến trên Cổng DVCQG như: Hỗ trợ UBND TP Hồ Chí Minh, TP Hà Nội rà soát, kiểm thử, tích hợp, cung cấp các DVC trực tuyến có đối tượng thực hiện lớn trên Cổng DVCQG trong thời gian từ ngày 3/4/2020 đến ngày 18/4/2020 để kịp thời phục vụ cá nhân, tổ chức ở hai thành phố giải quyết TTHC trực tuyến.

Hỗ trợ thử, tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng DVCQG căn cứ danh mục, lộ trình thực hiện được Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phê duyệt theo quy định tại Quyết định số 41/QĐ-TTg ngày 24/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Phối hợp để cung cấp các CVC ưu tiên

Cũng theo Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP, việc VPCP thực hiện phối hợp với UBND tỉnh, thành phố nhằm tái cấu trúc quy trình, kiểm thử, tích hợp, cung cấp các DVC trực tuyến ưu tiên trên Cổng DVCQG năm 2020.

Cụ thể là các dịch vụ: Đăng ký khai sinh đối với các tỉnh, thành phố: Thái Nguyên, Bắc Giang, Bình Dương, Bến Tre; Đồng Tháp; Cao Bằng, Điện Biên; Sơn La; Quảng Trị, Thừa Thiên Huế; Quảng Nam; Khánh Hòa, Ninh Thuận; Gia Lai, Cần Thơ, Sóc Trăng; Bạc Liêu; Cà Mau); Cấp phiếu lý lịch tư pháp đối với các tỉnh, thành phố: Thái Nguyên, Đà Nẵng, Quảng Nam, Tây Ninh; Đồng Tháp.

Bên cạnh đó là các DVC: Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc; Nhóm thủ tục đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, thay đổi nội dung thế chấp đã đăng ký, xóa đăng ký thể chấp; Đăng ký thành lập hộ kinh doanh; Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân; Cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam; Cấp lại Giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam; Báo cáo giải trình nhu cầu, thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài; Cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam.

Riêng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sử dụng phần mềm Đăng ký khai sinh và Cấp phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến của Bộ Tư pháp, VPCP đề nghị phối hợp với đơn vị chức năng của Bộ Tư pháp để hoàn thiện kết nối, tích hợp lên Cổng DVCQG qua Trục liên thông văn bản quốc gia, bảo đảm việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến thông suốt, an toàn, hiệu quả theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Trong việc kết nối, tích hợp dùng chung hệ thống thanh toán trực tuyến của Cổng DVCQG để thực hiện thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC), thực hiện dịch vụ công, VPCP phối hợp với UBND các tỉnh: An Giang, Thừa Thiên Huế, Quảng Bình thực hiện kết nối, tích hợp, hoàn thiện hệ thống thanh toán trực tuyến phí, lệ phí và các nghĩa vụ tài chính khác trong giải quyết thủ tục hành chính trên Cổng DVCQG làm cơ sở để triển khai thực hiện toàn quốc.

Ngoài ra, hỗ trợ thực hiện kết nối, tích hợp dùng chung hệ thống thanh toán trực tuyến của Cổng DVCQG với Cổng DVC, Hệ thống một cửa điện tử cấp tỉnh đối với các tỉnh, thành phố còn lại, thực hiện từ 20/4 đến 30/6/2020.

VPCP cũng tiếp tục phối hợp với các địa phương tăng cường việc thực hiện DVC trực tuyến, thanh toán trực tuyến; kiểm tra, đôn đốc, xử lý cán bộ, công chức không thực hiện nghiêm túc việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ trực tuyến.

(Nguồn: http://ictvietnam.vn)