TRANG CHỦ > KẾT QUẢ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Công chức Đà Nẵng được "đo" hiệu quả công việc bằng phần mềm

30 Tháng Năm 2013

2161 lượt xem

Sau thời gian thử nghiệm, phần mềm đánh giá kết quả làm việc của công chức Đà Nẵng đã được chính thức triển khai tại các sở, ban, ngành, quận, huyện.

Phần mềm là công cụ để đo đếm hiệu quả công việc của công chức Đà Nẵng.

Đó là thông tin được công bố tại Hội nghị triển khai mô hình đánh giá kết quả làm việc của công chức hành chính do Sở Nội vụ TP Đà Nẵng tổ chức sáng nay (30/5/2013).

Theo ông Đặng Công Ngữ, Giám đốc Sở Nội vụ Đà Nẵng: việc đánh giá kết quả làm việc của công chức nhằm mục tiêu quản trị nguồn nhân lực, giúp lãnh đạo đơn vị đánh giá tương đối khách quan hiệu quả làm việc của cán bộ, công chức. Từ đó, làm cơ sở cho việc bình xét thi đua, khen thưởng; phân phối thu nhập và khoán chi phí hành chính trong cơ quan, đơn vị; đồng thời làm cơ sở để sử dụng, quản lý, phát triển nghề nghiệp của công chức như đào tạo, bồi dưỡng và xem xét thực hiện các chính sách đãi ngộ...

Gần đây, nhiều lãnh đạo địa phương đã sử dụng một số công cụ để đánh giá hiệu quả làm việc của cán bộ, công chức như: ghi hình những người vi phạm “ăn cắp giờ công” để phát lên sóng Đài phát thanh truyền hình tỉnh, Bí thư tỉnh ủy “vi hành” quán cà phê để bắt quả tang cán bộ, công chức không thực hiện nghiêm giờ giấc làm việc hoặc quản lý bằng “quẹt” vân tay khi đến công sở... Tuy nhiên, những cách thức này chỉ kiểm tra được công chức có chấp hành thời gian làm việc hay không, còn hiệu quả công việc thì không thể “đo, đếm” được.

Từ tháng 7 đến tháng 9/2012, Đà Nẵng đã triển khai thử nghiệm: mô hình đánh giá kết quả làm việc của công chức Đà Nẵng bằng phần mềm có địa chỉ http://noivu.danang.gov.vn/cbcc tại 7 Sở và 3 quận với sự tham gia của 250 công chức và lãnh đạo, với các tiêu chí đánh giá dựa trên: Kết quả thực hiện công việc (70%) ; Chấp hành nội quy, qui chế của cơ quan, pháp luật của Nhà nước (10%); Thái độ, trách nhiệm đối với công việc, tổ chức, công dân, đồng nghiệp (20%)...

Phương pháp đánh giá được kết hợp theo 3 hướng: đánh giá theo mục tiêu, nhiệm vụ mà công chức được giao; đánh giá theo kết quả đầu ra cũng như đánh giá 360 độ (công chức tự đánh giá, đánh giá của đồng nghiệp, đánh giá của lãnh đạo trực tiếp, đánh giá của lãnh đạo cấp trên).

Ưu điểm của mô hình đánh giá kết quả làm việc của công chức là đề cao tính công khai, dân chủ; lấy kết quả công việc làm thước đo chính; kết quả thực thi công vụ của công chức được nhìn nhận toàn diện từ nhiều phía; tạo cơ hội cho mỗi người được lắng nghe những nhận xét, góp ý của đồng nghiệp, từ đó rút kinh nghiệm cho việc thực thi công vụ theo tháng. Hàng tháng, từng công chức phải chủ động xây dựng kế hoạch công tác tháng và hoàn thành nhiệm vụ được giao, gương mẫu thực hiện nhiệm vụ công vụ; quy trình đánh giá và tiêu chí và thang điểm đánh giá cụ thể, khoa học. Mô hình này sẽ giúp việc đánh giá công chức cuối năm được thuận lợi hơn.

Kết quả triển khai thí điểm tại 10 đơn vị bước đầu cho thấy những tác động tích cực, đổi mới chất lượng đánh giá cán bộ, công chức. Sau thời gian thử nghiệm, phần mềm đánh giá kết quả làm việc của công chức Đà Nẵng sẽ chính thức áp dụng tại tất cả các sở, ban, ngành, quận, huyện trên địa bàn.

Nguồn-ICTnews-31/5/2013