TRANG CHỦ > KẾT QUẢ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2014 của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

10 Tháng Chín 2015

1983 lượt xem

 

Sáng ngày 04/9/2015, tại Trụ sở Bộ, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2014 của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Hội nghị).

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn phát biểu tại Hội nghị

Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Lãnh đạo Vụ Tổ chức cán bộ, công chức chuyên trách cải cách hành chính các bộ, cơ quan ngang bộ; Lãnh đạo Ủy ban nhân dân, Lãnh đạo Sở Nội vụ và Trưởng phòng Cải cách hành chính Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Đại diện UNDP tại Việt Nam và phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí ở Trung ương và Hà Nội.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn nhấn mạnh, dưới sự chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và sự phối hợp chặt chẽ của các bộ, ngành và địa phương, năm 2014 là năm thứ ba Bộ Nội vụ tổ chức đánh giá kết quả triển khai cải cách hành chính (CCHC) thông qua công cụ đánh giá, đo lường và xếp hạng Chỉ số CCHC (PAR INDEX) của các Bộ, cơ quan ngang Bộ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (các tỉnh). Sau 02 lần công bố kết quả PAR INDEX vào năm 2012 và 2013, bước đầu đã tạo ra sự thay đổi tích cực trong nhận thức, chỉ đạo điều hành CCHC của các Bộ, cơ quan ngang Bộ và các tỉnh. Qua quá triển khai nghiêm túc, trách nhiệm và phối hợp chặt chẽ, PAR INDEX đã phát huy được vai trò quan trọng, đem lại những tín hiệu tích cực trong việc đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả triển khai CCHC tại các bộ, ngành, địa phương. Trong công cuộc phát triển kinh tế - xã hội, hội nhập quốc tế, cải cách thể chế, nâng cao năng lực cạnh tranh, PAR INDEX thực sự là một công cụ hữu ích trong quản lý Chương trình tổng thể CCHC nhà nước, giúp đánh giá một cách chính xác, khách quan công tác chỉ đạo, điều hành, triển khai thực hiện CCHC cũng như phản ánh những kết quả đạt được trong CCHC hàng năm của các bộ, ngành, địa phương. Việc xác định PAR INDEX từng bước tạo ra sự công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan hành chính, nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành đối với công cuộc CCHC; đồng thời, huy động được sự tham gia đánh giá của người dân, tổ chức đối với công tác CCHC của các bộ, ngành, địa phương. Hội nghị lần này nhằm tiếp tục thông tin kịp thời kết quả PAR INDEX năm 2014 tới các bộ, ngành, địa phương, các cơ quan thông tấn, báo chí. Đồng thời, đây cũng là dịp để các bộ, ngành, địa phương trao đổi, thảo luận kinh nghiệm, khó khăn, thuận lợi, đưa ra những đề xuất, kiến nghị qua quá trình triển khai xác định PAR INDEX và công tác CCHC tại đơn vị, địa phương mình; từ đó, tạo cơ sở thúc đẩy CCCH của các bộ, ngành, địa phương trong thời gian tới.

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn trình bày Báo cáo tóm tắt Kết quả xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2014 của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Cũng tại Hội nghị, đồng chí Phạm Minh Hùng, Vụ trưởng Vụ cải cách hành chính, Bộ Nội vụ đã công bố Quyết định số 876/QĐ-BNV ngày 19/8/2015 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc phê duyệt và công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2014 của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và công bố kết quả PAR INDEX 2014 của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Theo đó:

Giá trị trung bình PAR INDEX của 19 Bộ, cơ quan ngang Bộ đạt được là 76,99%, cao hơn so với năm 2012 nhưng lại thấp hơn so với năm  2013 (giảm 0,26%). Kết quả xác định tập trung vào 2 nhóm điểm:

Nhóm thứ nhất, đạt kết quả chỉ số trên 80%, gồm 5 Bộ, cơ quan ngang Bộ: Bộ Giao thông Vận tải xếp vị trí thứ nhất với kết quả 81,83 %, tiếp theo lần lượt là Bộ Tài chính với kết quả 81,54%, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam với kết quả 80,48%, Bộ Ngoại giao với kết quả 80,07 %; Bộ Nội vụ với kết quả 80,06%.

Nhóm thứ hai, đạt kết quả PAR INDEX từ trên 70% đến dưới 80%, gồm 14 Bộ, cơ quan ngang Bộ. Xếp vị trí cuối cùng là Bộ Khoa học và Công nghệ, có kết quả là 71%, giảm 6,27% so với kết quả của năm 2013.

Không có Bộ nào có kết quả PAR INDEX dưới 70%. Có 11 Bộ, cơ quan ngang Bộ đạt kết quả trên mức giá trị trung bình (76,99%), trong khi đó có 8 Bộ, cơ quan ngang Bộ có kết quả thấp hơn giá trị trung bình với PAR INDEX tương ứng từ 70% đến 76,15%.

Kết quả PAR INDEX của các Bộ,cơ quan ngang Bộ trong 3 năm 2012, 2013, 2014 và giá trị tăng/ giảm điểm số giữa các năm cho thấy: Có 10 bộ/ 19 Bộ, cơ quan ngang Bộ có kết quả PAR INDEX năm 2014 tăng hơn so với kết quả PAR INDEX của năm 2013. Có 7 Bộ/ 19 bộ, cơ quan ngang Bộ có kết quả PAR INDEX tăng đều qua 3 năm, bao gồm: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (tăng 7,57 điểm); Bộ Tài nguyên và Môi trường (tăng 8,94 điểm); Bộ Nội vụ (tăng 5,67 điểm); Bộ Tài chính (tăng 4,51 điểm); Bộ Xây dựng (tăng 4,18 điểm); Bộ Giao thông vận tải (tăng 1,25 điểm); Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (tăng 1,96 điểm). Có 12/19 Bộ, cơ quan ngang Bộ có kết quả PAR INDEX tăng và giảm không đều qua các năm, trong đó, có 3 Bộ: Bộ Tư pháp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công thương là có kết quả giảm đều từ năm 2012 qua 2013 và cho tới năm 2014.

Kết quả xác định PAR INDEX năm 2014 của các Bộ, cơ quan ngang Bộ đã cho thấy những nỗ lực, kết quả đạt được trong tổ chức thực hiện CCHC nói chung của từng Bộ, cơ quan ngang Bộ trong năm 2014.

PAR INDEX 2014 của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Kết quả PAR INDEX của các tỉnh có sự tăng đều về điểm số, giá trị trung bình cao hơn so với giá trị trung bình PAR INDEX của các Bộ. Giá trị trung bình PAR INDEX năm 2014 của các tỉnh, thành phố là 81,21%, cao hơn so với năm 2013 là 3,65% và cao hơn so với năm 2012 là 5,13% (Giá trị trung bình năm 2013 là 77,56% và năm 2012 là 76,08%). Kết quả PAR INDEX của năm 2014 cũng cho thấy lần đâu tiên có tỉnh đạt PAR INDEX trên 90% và có đến 44 tỉnh, thành phố đạt kết quả tốt từ 80% trở  lên, gấp đôi số lượng so với năm 2013(PAR INDEX năm 2013 có 22 tỉnh có kết quả trên 80% và PAR INDEX năm 2012 có 19 tỉnh có kết quả trên 80%). Thành phố Đà Nẵng tiếp tục đứng đầu PAR INDEX năm 2014, đạt Chỉ số 92,54%, cao hơn so với mức trung bình của cả nước 11,33%, đồng thời cao gấp 1,44 lần so với PAR INDEX năm 2014 của tỉnh Bắc Kạn - tỉnh có vị trí cuối cùng trong số 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Kết quả Chỉ số CCHC năm 2014 của các tỉnh chia thành 4 nhóm điểm:

Nhóm thứ nhất, đạt Chỉ số CCHC trên 90% bao gồm 3 thành phố trực thuộc Trung ương là: Đà Nẵng, Hải Phòng, Hà Nội.

Nhóm thứ hai, đạt Chỉ số CCHCH từ 80% đến dưới 90%, bao gồm 41 tỉnh, thành phố; xếp hạng từ vị trí số 3 đến số 44.

Nhóm thứ ba, đạt Chỉ số CCHC từ 70% đến dưới 80%, bao gồm 15 tỉnh; xếp hạng từ vị trí 45 đến 59.

Nhóm thứ tư, đạt Chỉ số CCHC dưới 70%, bao gồm 4 tỉnh: Hà Nam, Điện Biên, Cao Bằng, Bắc Kạn; xếp hạng từ vị trí 60 đến 63.

Không có tỉnh nào có kết quả dưới 60%. Tỉnh Bắc Kạn có kết quả Chỉ số CCHC năm 2014 thấp nhất trong 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, với kết quả là 64,21%, đồng thời cũng là tỉnh có kết quả điều tra xã hội học thấp nhất với 26,01 điểm.

Qua kết quả PAR INDEX của các tỉnh trong 3 năm 2012, 2013, 2014 và giá trị tăng/ giảm điểm số giữa các năm cho thấy:

Có 56/63 tỉnh có kết quả PAR INDEX năm 2014 tăng hơn so với kết quả PAR INDEX năm 2013.

Có 32 tỉnh/ 63 tỉnh có kết quả PAR INDEX tăng đều qua 3 năm, trong đó, có một số tỉnh có kết quả tăng điểm số giữa năm 2014 so với năm 2012 nhiều nhất, bao gồm: tỉnh Đồng Nai (tăng 14,49 điểm); tỉnh Hòa Bình (tăng 13,34 điểm); tỉnh Lạng Sơn (tăng 12,45 điểm); tỉnh Kiên Giang (tăng 11,74 điểm); tỉnh Lâm Đồng (tăng 11,72 điểm); tỉnh Quảng Bình (tăng 11,65 điểm)…

Có 31 tỉnh/63 tỉnh có kết quả PAR INDEX tăng và giảm không đều qua các năm, trong đó, tỉnh Vĩnh Long có kết quả giảm đều từ năm 2012 qua 2013 và cho tới năm 2014 (năm 2013 giảm 4,91 điểm so với 2012 và năm 2014 giảm 1,66 điểm so với năm 2013).

Phát biểu Kết luận Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn đánh giá cao và ghi nhận những kết quả PAR INDEX năm 2014 mà các bộ, cơ quan ngang bộ và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã đạt được. Thứ trưởng Trần Anh Tuấn nhấn mạnh, trên thực tế, tốc độ cải cách hành chính trên phạm vi cả nước còn chậm, chưa đáp ứng yêu cầu, mục tiêu đề ra, nhiều vấn đề, nhất là thủ tục hành chính, chất lượng dịch vụ công, đội ngũ cán bộ công chức, viên chức... còn gây nhiều bức xúc trong xã hội, cản trở hoạt động sản xuất, kinh doanh, đời sống của người dân, doanh nghiệp. Vì vậy, các bộ, ngành, địa phương cần có những giải pháp mạnh mẽ, quyết liệt hơn nữa trong CCHC; thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ nhằm đẩy mạnh hơn nữa công tác CCHC cũng như nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác CCHC.

Thứ trưởng Trần Anh Tuấn cũng nhận định, kết quả PAR INDEX năm 2014 cho thấy đã có sự chuyển biến so với năm 2012 và năm 2013 nhưng các bộ, ngành, địa phương không nên bằng lòng với kết quả đó mà phải nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động, hiệu lực, hiệu quả của bộ máy hành chính, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu của người dân và xã hội. Sau Hội nghị này, Bộ Nội vụ sẽ tiếp tục nghiên cứu, chỉnh sửa, hoàn thiện để PAR INDEX cấp bộ, cấp tỉnh thực sự là công cụ đánh giá CCHC tại các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương một cách thực chất, khách quan, hiệu quả hơn. Đối với các bộ, ngành, địa phương xếp thứ hạng cao, cần duy trì những kết quả đã đạt được, tiến tới nâng cao hơn nữa tác động tích cực của CCHC đối với phát triển kinh tế, xã hội và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp. Các bộ, ngành và địa phương đạt kết quả PAR INDEX năm 2014 thấp cần xem xét cụ thể nguyên nhân, các vấn đề liên quan để tăng cường công tác chỉ đạo điều hành một cách toàn diện, đồng bộ trên tất cả các nội dung cải cách hành chính, giúp cải thiện thứ hạng PAR INDEX ở những năm sau.

Để Chỉ số cải cách hành chính thực sự có ý nghĩa trong quản lý quá trình cải cách hành chính, Thứ trưởng Trần Anh Tuấn đề nghị các bộ, các tỉnh cần phải làm tốt một số công việc như sau: (1) Phổ biến, quán triệt trong lãnh đạo, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong cả hệ thống hành chính về mục đích, ý nghĩa và nội dung của chỉ số cải cách hành chính. Các cơ quan thông tấn báo chí cần coi đây là một chủ đề quan trọng trong tuyên truyền, thông tin về cải cách hành chính. (2) Thông qua Chỉ số cải cách hành chính, các bộ, tỉnh có những chỉ đạo cụ thể để khắc phục những điểm yếu, những lĩnh vực, tiêu chí, tiêu chí thành phần cho điểm thấp qua đánh giá để nâng cao chỉ số cho những năm tiếp theo. (3) Thông qua triển khai hàng năm, Bộ Nội vụ tiếp tục theo dõi, rút kinh nghiệm và có những điều chỉnh cần thiết về Chỉ số cải cách hành chính, hướng đến có được Chỉ số cải cách hành chính ngày càng hoàn thiện, phù hợp hơn.

Theo nguồn: http://caicachhanhchinh.gov.vn/