TRANG CHỦ > CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Từng bước nâng cao hiệu quả công tác kế hoạch tài chính và cải cách hành chính tại Bộ VHTTDL

Sáng nay (25/9), tại tỉnh Lâm Đồng, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức tập huấn công tác tổ chức cán bộ kế hoạch tài chính và cải cách hành chính năm 2019.

Mới có 6 bộ công bố số lượng điều kiện kinh doanh sau khi cắt giảm
portrait

Chiều 14/5, tại trụ sở Chính phủ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng chủ trì hội nghị giao ban trực tuyến về tình hình, kết quả cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành, cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh, thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” trong 4 tháng đầu năm 2019.

Kế hoạch hành động thúc đẩy Cơ chế một cửa quốc gia, một cửa ASEAN
portrait

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Kế hoạch hành động thúc đẩy Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN, cải cách công tác kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và tạo thuận lợi thương mại giai đoạn 2018 - 2020.