TRANG CHỦ > CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Đổi mới quản lý đơn vị sự nghiệp công lập: Tăng tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm

Ngày 29-10, Bộ Nội vụ tổ chức hội thảo “Đổi mới quản lý đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng mô hình quản trị doanh nghiệp”.

Cần đổi mới quy trình cấp phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến
portrait

Thực hiện Đề án thí điểm cấp phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính, đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến theo Quyết định số 19/QĐ-TTg, ngày 8/1/2015, của Thủ tướng Chính phủ, hầu hết các Sở Tư pháp và Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia đã thực hiện tiếp nhận hồ sơ đăng ký online, với thời gian giải quyết nhanh, thủ tục đơn giản hơn. Tuy nhiên, việc trả kết quả có lúc, có nơi còn chậm, khiến người dân chưa thực sự mặn mà. Do vậy, cần tiếp tục nghiên cứu đổi mới quy trình thủ tục.

Kế hoạch hành động thúc đẩy Cơ chế một cửa quốc gia, một cửa ASEAN
portrait

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Kế hoạch hành động thúc đẩy Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN, cải cách công tác kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và tạo thuận lợi thương mại giai đoạn 2018 - 2020.