TRANG CHỦ > TIN TỨC - SỰ KIỆN

Bộ TT&TT tăng tốc thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4

05 Tháng Năm 2020

292 lượt xem

Đây là mức độ cao nhất được Bộ TT&TT thực hiện và cung cấp hoàn toàn qua mạng. Theo đó, tổng số 149 dịch vụ công trực tuyến từ mức độ 2, 3 sẽ được Bộ TT&TT nâng cấp lên mức 4 trong năm nay.

Hà Nội công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 của các đơn vị, địa phương

05 Tháng Năm 2020

294 lượt xem

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 1752/QĐ-UBND ngày 29-4-2020 về việc phê duyệt và công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 của các sở và cơ quan ngang sở; UBND các quận, huyện, thị xã thuộc thành phố.

90% số cuộc họp diện rộng của Hà Nội sẽ được thực hiện trực tuyến

28 Tháng Tư 2020

94 lượt xem

"90% cuộc họp của UBND thành phố diện rộng đến sở, ban, ngành, quận, huyện và cấp xã sẽ được thực hiện trực tuyến trong năm 2020" - Đây là một trong những mục tiêu cụ thể của Kế hoạch Công nghệ thông tin thành phố Hà Nội năm 2020 vừa được UBND thành phố Hà Nội ban hành ngày 24/4.

Kết nối, liên thông văn bản điện tử với các tổ chức chính trị - xã hội

28 Tháng Tư 2020

260 lượt xem

Chiều 27/4, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng chủ trì cuộc họp với Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) và các tổ chức chính trị - xã hội về phương án kết nối, liên thông văn bản trên Trục liên thông văn bản quốc gia.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an báo cáo về đề xuất lùi thời hạn khai thác CSDL quốc gia về dân cư

21 Tháng Tư 2020

90 lượt xem

Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an báo cáo về việc đề xuất Ủy ban Thường vụ Quốc hội lùi thời hạn khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo quy định của Luật Căn cước công dân cho đến khi hoàn thành xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Kết nối, chia sẻ dữ liệu công dân phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công

21 Tháng Tư 2020

322 lượt xem

Bộ Công an phối hợp với Văn phòng Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương thực hiện kết nối, chia sẻ dữ liệu công dân phục vụ việc giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công, trước hết là Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công, Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh theo quy định.

Xây dựng văn hóa công vụ trong các cơ quan hành chính nhà nước hiện nay

21 Tháng Tư 2020

116 lượt xem

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, trong đó có việc đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước theo hướng xây dựng nền hành chính dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, năng động, minh bạch, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả. Để thực hiện được nhiệm vụ đó, đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân, xã hội ngày càng tốt hơn trong bối cảnh mới, việc xây dựng và nâng cao văn hóa công vụ trong các cơ quan hành chính nhà nước được xác định là một trong những nội dung quan trọng hàng đầu.