TRANG CHỦ > TIN TỨC - SỰ KIỆN

Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở VHTTDL thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

22 Tháng Mười 2015

826 lượt xem

Văn bản số 07/2015/TTLT – BVHTTDL-BNV ngày 14/9 của Bộ VHTTDL về việc Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở VHTTDL thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

Kết luận của Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh tại cuộc họp Ban Chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

02 Tháng Mười 2015

1690 lượt xem

Thông báo kết luận số 554/TB-VP ngày 28/9 của Bộ trưởng Bộ VHTTDL Hoàng Tuấn Anh tại cuộc họp Ban Chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Thí điểm giao dịch điện tử qua Kho bạc Nhà nước

10 Tháng Chín 2015

1065 lượt xem

Trong quá trình thí điểm tại Hà Nội và 5 địa phương khác, giao dịch vẫn được thực hiện song song giữa phương thức truyền thống và điện tử.

Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2014 của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

10 Tháng Chín 2015

1419 lượt xem

Sáng ngày 04/9/2015, tại Trụ sở Bộ, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2014 của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Hội nghị).

Đẩy mạnh cải cách tài chính công

24 Tháng Tám 2015

1461 lượt xem

Nhằm mở rộng quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các cơ quan hành chính trong việc sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính được giao, Sở Tài chính Bắc Giang đã tập trung đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị thực hiện Nghị định số 130 và 43 của Chính phủ quy định về lĩnh vực này.

Doanh nghiệp được giảm 420 giờ nộp thuế

11 Tháng Tám 2015

1083 lượt xem

Sau khi gỡ bỏ nhiều khâu từ đầu năm 2014, ngành thuế cho biết đã giảm hàng trăm giờ làm thủ tục, qua đó tiết kiệm chi phí cho doanh nghiệp.

Kế hoạch đơn giản hóa thủ tục hành chính trọng tâm năm 2015 của Bộ VHTTDL

30 Tháng Năm 2015

1231 lượt xem

Nhằm mục tiêu đơn giản hóa và cắt giảm tối thiểu chi phí tuân thủ đối với các thủ tục hành chính, quy định liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ VHTTDL; đồng thời chuẩn hóa và kịp thời công bố, đảm bảo các thủ tục hành chính được công khai trên cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính...