TRANG CHỦ > TIN TỨC - SỰ KIỆN

Triển khai thí điểm liên thông hệ thống quản lý văn bản và điều hành giữa Bộ và các Sở Thông tin Truyền thông

07 Tháng Năm 2013

981 lượt xem

Ngày 7/5/2013, tại Hà Nội, Cục Ứng dụng Công nghệ thông tin đã báo cáo Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng về việc triển khai thí điểm liên thông hệ thống quản lý văn bản và điều hành giữa Bộ Thông tin Truyền thông và Sở Thông tin Truyền thông.

Cải cách hành chính để phát triển và hội nhập

28 Tháng Bảy 2011

498 lượt xem

Cải cách tài chính công là một trong những nội dung chính trong chương trình cải cách nền hành chính Nhà nước. Hơn 10 năm qua, những thay đổi lớn trong chính sách quản lý tài chính đã góp phần thực hiện mục tiêu chung của công cuộc cải cách hành chính và mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội từng giai đoạn. Tuy nhiên, việc thực hiện cải cách tài chính công ở từng cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập từ tỉnh đến cơ sở vẫn còn nhiều bất cập, chưa thể hiện hết bản chất của vấn đề.