TRANG CHỦ > CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH > CẢI CÁCH THỂ CHẾ

Quảng Nam chuyển giao 100% việc tiếp nhận TTHC sang bưu điện cuối năm 2022

13 Tháng Tám 2022

180 lượt xem

Theo kế hoạch, chậm nhất đến cuối năm 2022, Quảng Nam sẽ chuyển giao 100% việc tiếp nhận thủ tục hành chính (TTHC) tại Trung tâm Phục vụ hành chính công (HCC) sang bưu điện.

Bổ sung cơ chế xử lý văn bản chứng thực không đúng quy định

01 Tháng Tư 2020

1132 lượt xem

Đó là một trong những điểm đáng chú ý của Thông tư số 01/ 2020/TT-BTP do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành, có hiệu lực từ ngày 20/4 tới, quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16-2-2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch.

Cổng dịch vụ công của Bảo hiểm xã hội Việt Nam vận hành liên tục 24/24 giờ hàng ngày

16 Tháng Ba 2020

1253 lượt xem

Quy chế hoạt động của Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử ngành Bảo hiểm xã hội nêu rõ nguyên tắc, cung cấp dịch vụ công trực tuyến phải bảo đảm tính toàn vẹn, an toàn, đảm bảo tính pháp lý và vận hành liên tục 24/24 giờ hàng ngày.

Sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc một số tỉnh

01 Tháng Giêng 2020

1287 lượt xem

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành các nghị quyết về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc các tỉnh Thừa Thiên - Huế, Nghệ An, Hà Nam, Quảng Trị, Hòa Bình, Long An, Phú Thọ, Hà Giang, Lâm Đồng, Đồng Tháp, Quảng Ninh và Đắk Nông.

Đề xuất sáng kiến cải cách cơ chế, chính sách và thủ tục hành chính

27 Tháng Năm 2019

1722 lượt xem

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình vừa đề nghị Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính và từng thành viên chủ động nghiên cứu, tư vấn, đề xuất các sáng kiến cải cách về cơ chế, chính sách và thủ tục hành chính để mang lại lợi ích và hiệu quả thiết thực cho doanh nghiệp và người dân cũng như cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; trong đó, cần tập trung vào những vấn đề thể chế còn nhiều khó khăn, vướng mắc hoặc những vấn đề trọng tâm, liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, như: Thuế, hải quan, đầu tư, đất đai, xây dựng, tiếp cận điện năng, kiểm tra chuyên ngành…

Cải cách hành chính phải lấy người dân và doanh nghiệp làm trọng tâm

11 Tháng Ba 2019

1866 lượt xem

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đề nghị, từng ngành, từng đơn vị cần rà soát trong Chương trình 08 xem những nội dung nào còn yếu thì có thể bổ sung thêm các khẩu hiệu, nội dung cho sát với các phong trào thi đua của các đơn vị.

Hoàn thiện nền tảng Chính phủ điện tử

11 Tháng Ba 2019

1851 lượt xem

Hoàn thiện nền tảng Chính phủ điện tử nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp; phát triển Chính phủ điện tử dựa trên dữ liệu và dữ liệu mở hướng tới Chính phủ số, nền kinh tế số và xã hội số; bảo đảm an toàn thông tin và an ninh mạng; nâng xếp hạng Chính phủ điện tử theo đánh giá của Liên hợp quốc tăng từ 10 đến 15 bậc năm 2020, đưa Việt Nam vào nhóm 4 nước dẫn đầu ASEAN trong xếp hạng Chính phủ điện tử theo đánh giá của Liên hợp quốc đến năm 2025.

...