TRANG CHỦ > CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH > CẢI CÁCH THỂ CHẾ

Kế hoạch đơn giản hóa thủ tục hành chính trọng tâm năm 2015 của Bộ VHTTDL

30 Tháng Năm 2015

1567 lượt xem

Nhằm mục tiêu đơn giản hóa và cắt giảm tối thiểu chi phí tuân thủ đối với các thủ tục hành chính, quy định liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ VHTTDL; đồng thời chuẩn hóa và kịp thời công bố, đảm bảo các thủ tục hành chính được công khai trên cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính...

Để doanh nghiệp có vai trò thúc đẩy cải cách thể chế

19 Tháng Ba 2015

932 lượt xem

Ngày 19-3, tại Hà Nội diễn ra hội thảo “Nâng cao năng lực cạnh tranh: Doanh nghiệp chung tay trong cải cách thể chế” do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức với sự hỗ trợ của Dự án Quản trị Nhà nước nhằm Tăng trưởng Toàn diện của Cơ quan phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID GIC).

Diễn đàn kinh tế mùa xuân - Động lực phát triển mới từ cải cách thể chế

28 Tháng Tư 2014

958 lượt xem

Ngày 28-4, tại TP Hạ Long, Quảng Ninh, Ủy ban Kinh tế Quốc hội (QH) phối hợp Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức Diễn đàn kinh tế mùa xuân - Động lực phát triển mới từ cải cách thể chế.

Cải cách hành chính trong lĩnh vực tài chính: Thực trạng và giải pháp

17 Tháng Giêng 2014

2536 lượt xem

Cải cách hành chính là một chủ trương lớn được Đảng, Nhà nước thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Đối với lĩnh vực tài chính, cải cách hành chính cũng rất quan trọng, thể hiện qua các Nghị quyết của Đảng, Chương trình, kế hoạch của Chính phủ và các Thông tư, quyết định của ngành Tài chính, đặc biệt trong lĩnh vực quản lý thuế, hải quan, tài chính doanh nghiệp, đầu tư xây dựng cơ bản, ngân sách nhà nước....

Đà Nẵng: Đánh giá kết quả làm việc toàn bộ hệ thống công chức

07 Tháng Mười Hai 2013

978 lượt xem

Trong năm 2013, TP Đà Nẵng sẽ triển khai đánh giá kết quả làm việc của toàn bộ hệ thống công chức từ cấp lãnh đạo gồm từ Chủ tịch UBND quận, huyện đến giám đốc các sở, ban ngành đến công chức cấp phường, xã.

Công chức Đà Nẵng được "đo" hiệu quả công việc bằng phần mềm

30 Tháng Năm 2013

2084 lượt xem

Sau thời gian thử nghiệm, phần mềm đánh giá kết quả làm việc của công chức Đà Nẵng đã được chính thức triển khai tại các sở, ban, ngành, quận, huyện.