TRANG CHỦ > CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH > CẢI CÁCH THỂ CHẾ

Quy định mới xét tặng Giải thưởng về văn học, nghệ thuật

04 Tháng Mười 2018

638 lượt xem

Chính phủ ban hành Nghị định số 133/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 90/2014/NĐ-CP ngày 29/9/2014 của Chính phủ về “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật.

Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy: Bộ VHTTDL đã triển khai ngay lập tức các Nghị định của Chính phủ

25 Tháng Chín 2018

715 lượt xem

Mới đây, Chính phủ đã ban hành liên tiếp hai văn bản: Nghị định số 110 về quản lý và tổ chức Lễ hội và Nghị định số 111 quy định ngày thành lập, ngày truyền thống, ngày hưởng ứng của các bộ, ngành, địa phương. Nhân dịp này, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Trịnh Thị Thủy đã trả lời phỏng vấn báo Điện tử Tổ Quốc về nội dung trên.

Thủ tướng làm Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử

12 Tháng Chín 2018

701 lượt xem

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Danh sách thành viên Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử và lãnh đạo Tổ công tác giúp việc Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử.

Quy chế hoạt động của Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử

29 Tháng Tám 2018

768 lượt xem

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc - Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử vừa ban hành Quy chế hoạt động của Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử.

Kế hoạch thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông

14 Tháng Tám 2018

924 lượt xem

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

Kế hoạch thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông

10 Tháng Tám 2018

685 lượt xem

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

Ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4

03 Tháng Tám 2018

441 lượt xem

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 877/QĐ-TTg về việc Ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 để các Bộ, ngành, địa phương thực hiện trong các năm 2018 -2019.