TRANG CHỦ > CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH > CẢI CÁCH THỂ CHẾ

Nhiệm vụ trọng tâm của Hội đồng tư vấn cải cách TTHC

08 Tháng Mười Hai 2017

719 lượt xem

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ đối với đề nghị của Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính (TTHC) về những nhiệm vụ trọng tâm của Ban nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân.

Đề xuất tích hợp các loại giấy phép môi trường

06 Tháng Mười Hai 2017

739 lượt xem

Đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường và các luật có liên quan đến bảo vệ môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường cho rằng cần sửa đổi, bổ sung quy định về giấy phép môi trường theo hướng sử dụng hệ thống giấy phép liên thông, tích hợp, thống nhất.

Thống nhất chế độ báo cáo của các cơ quan HCNN

06 Tháng Mười Hai 2017

711 lượt xem

Văn phòng Chính phủ đang đề nghị xây dựng Nghị định quy định chế độ báo cáo của các cơ quan hành chính nhà nước.

Dự thảo Nghị định quy định về Quản lý phương tiện du lịch, thể thao, giải trí dưới nước

06 Tháng Mười Hai 2017

704 lượt xem

Bộ Giao thông vận tải đang dự thảo Nghị định quy định về quản lý hoạt động của phương tiện du lịch, thể thao, vui chơi giải trí dưới nước.

Hội thảo góp ý kết quả Chỉ số cải cách hành chính năm 2016, giải pháp nâng cao Chỉ số cải cách hành chính nhà nước của Bộ Nội vụ năm 2017

25 Tháng Mười Một 2017

678 lượt xem

Chiều ngày 24/11/2017, tại trụ sở Bộ, Bộ Nội vụ tổ chức Hội thảo góp ý kết quả Chỉ số cải cách hành chính năm 2016, giải pháp nâng cao Chỉ số cải cách hành chính nhà nước của Bộ Nội vụ năm 2017 để lấy ý kiến góp ý vào Báo cáo phân tích kết quả Chỉ số cải cách hành chính - PAR Index 2016 của Bộ Nội vụ.

Hỗ trợ chuẩn bị hồ sơ dự án Luật hành chính công

25 Tháng Mười Một 2017

650 lượt xem

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về đề nghị của Ban soạn thảo dự án Luật hành chính công.

Hội thảo khoa học góp ý vào dự thảo quyết định phê duyệt Đề án xác định Chỉ số cải cách hành chính

24 Tháng Mười Một 2017

702 lượt xem

Sáng ngày 22/11, tại trụ sở Bộ, Bộ Nội vụ tổ chức Hội thảo khoa học góp ý vào dự thảo quyết định phê duyệt Đề án xác định Chỉ số cải cách hành chính để lấy ý kiến góp ý của các chuyên gia, các nhà khoa học ở một số Bộ, ngành, địa phương.