TRANG CHỦ > CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH > CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Thông qua đề nghị xây dựng Nghị định về CSDL quốc gia Bảo hiểm

16 Tháng Năm 2020

6 lượt xem

Đề nghị xây dựng Nghị định quy định Cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia về Bảo hiểm vừa được Chính phủ ra Nghị quyết thông qua. Chính phủ giao Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì xây dựng, trình Nghị định này trong tháng 9/2020.

Triển khai dịch vụ công trực tuyến hỗ trợ người dân và doanh nghiệp gặp khó khăn

07 Tháng Năm 2020

72 lượt xem

Sáng 6/5, tại Trụ sở Chính phủ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ (BTCN VPCP) Mai Tiến Dũng chủ trì cuộc họp với đại diện một số bộ, ngành về việc xây dựng, tích hợp cung cấp dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) và tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về thực hiện hỗ trợ người dân, doanh nghiệp (DN) gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên Cổng dịch vụ công quốc gia (CDVCQG).

Năm 2020, Bộ Tài chính sẽ triển khai 194 DVC trực tuyến mức độ 3

07 Tháng Năm 2020

58 lượt xem

Trong năm 2020, Bộ Tài chính sẽ triển khai cung cấp, tích hợp 194 dịch vụ công trực tuyến (DVC TT) mức độ 3, 4 lên Cổng dịch vụ công quốc gia (DVCQG).

Bộ TT&TT tăng tốc thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4

05 Tháng Năm 2020

85 lượt xem

Đây là mức độ cao nhất được Bộ TT&TT thực hiện và cung cấp hoàn toàn qua mạng. Theo đó, tổng số 149 dịch vụ công trực tuyến từ mức độ 2, 3 sẽ được Bộ TT&TT nâng cấp lên mức 4 trong năm nay.

Kết nối, chia sẻ dữ liệu công dân phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công

21 Tháng Tư 2020

160 lượt xem

Bộ Công an phối hợp với Văn phòng Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương thực hiện kết nối, chia sẻ dữ liệu công dân phục vụ việc giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công, trước hết là Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công, Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh theo quy định.

Bộ TT&TT nâng cấp 149 dịch vụ công trực tuyến lên mức 4 trong năm 2020

20 Tháng Tư 2020

174 lượt xem

Theo kế hoạch mới được Bộ TT&TT ban hành, trong năm nay, Bộ sẽ thực hiện nâng cấp 149 dịch vụ công trực tuyến từ mức độ 2, 3 lên mức 4. Đây là mức cao nhất, được cung cấp hoàn toàn qua mạng.

DDCI - Động lực trong cải cách thủ tục hành chính

17 Tháng Tư 2020

208 lượt xem

Cải cách thủ tục hành chính là bước đệm cho phát triển chung của toàn xã hội, tuy nhiên, nếu muốn khách quan, minh bạch cần phải áp dụng triệt để việc đưa bộ chỉ số DDCI vào các địa phương.

...