TRANG CHỦ > CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH > CẢI CÁCH TÀI CHÍNH CÔNG

Năm 2012: Ngành thuế Hà Nội thu ngân sách trên 135 nghìn tỷ đồng

07 Tháng Mười Hai 2015

1157 lượt xem

Năm 2012 mặc dù đứng trước nhiều khó khăn, thách thức nhưng ngành Thuế Thủ đô vẫn cố gắng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao

Đẩy mạnh cải cách tài chính công

24 Tháng Tám 2015

1528 lượt xem

Nhằm mở rộng quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các cơ quan hành chính trong việc sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính được giao, Sở Tài chính Bắc Giang đã tập trung đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị thực hiện Nghị định số 130 và 43 của Chính phủ quy định về lĩnh vực này.

Cải cách hành chính trong lĩnh vực tài chính: Thực trạng và giải pháp

17 Tháng Giêng 2014

2057 lượt xem

Cải cách hành chính là một chủ trương lớn được Đảng, Nhà nước thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Đối với lĩnh vực tài chính, cải cách hành chính cũng rất quan trọng, thể hiện qua các Nghị quyết của Đảng, Chương trình, kế hoạch của Chính phủ và các Thông tư, quyết định của ngành Tài chính, đặc biệt trong lĩnh vực quản lý thuế, hải quan, tài chính doanh nghiệp, đầu tư xây dựng cơ bản, ngân sách nhà nước....

Cải cách hành chính để phát triển và hội nhập

28 Tháng Bảy 2011

498 lượt xem

Cải cách tài chính công là một trong những nội dung chính trong chương trình cải cách nền hành chính Nhà nước. Hơn 10 năm qua, những thay đổi lớn trong chính sách quản lý tài chính đã góp phần thực hiện mục tiêu chung của công cuộc cải cách hành chính và mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội từng giai đoạn. Tuy nhiên, việc thực hiện cải cách tài chính công ở từng cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập từ tỉnh đến cơ sở vẫn còn nhiều bất cập, chưa thể hiện hết bản chất của vấn đề.