TRANG CHỦ > CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH > HIỆN ĐẠI HÓA HÀNH CHÍNH

Thủ tướng phê duyệt nhân sự cho Đề án đơn giản hóa thủ tục hành chính và cơ sở dữ liệu

10 Tháng Ba 2020

18 lượt xem

Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Thành Hưng và Cục trưởng Cục Tin học hóa Nguyễn Huy Dũng vừa được Thủ tướng phê duyệt nằm trong Danh sách thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu.

Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh thanh toán dịch vụ công trực tuyến trong dịch Covid-19

10 Tháng Ba 2020

21 lượt xem

Trong bối cảnh dịch viên phổi Covid-19 đang diễn biến phức tạp, Chính phủ đưa ra nhiều giải pháp quan trọng, trong đó yêu cầu đẩy mạnh vấn đề thanh toán các dịch vụ công trực tuyến.

Triển khai chính quyền điện tử tại thành phố Hà Nội: Đột phá từ dịch vụ công trực tuyến

20 Tháng Hai 2020

29 lượt xem

Với 1.448/1.818 thủ tục hành chính đã triển khai dịch vụ công trực tuyến mức 3, mức 4, thành phố Hà Nội đã tạo ra sự đột phá trong xây dựng chính quyền điện tử, mang lại sự thuận tiện, nhanh chóng cho người dân, doanh nghiệp. Để phát huy kết quả đó, thành phố tiếp tục quan tâm, đề ra những giải pháp tháo gỡ vướng mắc, bất cập.

Hà Nội thực hiện gửi, nhận văn bản điện tử không kèm bản giấy từ ngày 15/2/2020

18 Tháng Hai 2020

34 lượt xem

Văn phòng UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Công văn số 1347/VP-HCTC về việc hướng dẫn danh mục thực hiện gửi, nhận văn bản điện tử không gửi bản giấy.

Cung cấp dịch vụ thu tiền nộp phạt vi phạm giao thông trên Cổng dịch vụ công quốc gia

12 Tháng Hai 2020

22 lượt xem

Xét báo cáo của Văn phòng Chính phủ về tình hình, kết quả thực hiện tích hợp, cung cấp một số dịch vụ công trực tuyến của ngành Công an trên Cổng dịch vụ công quốc gia trong quý I-2020, Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến chỉ đạo.

Phê duyệt đề án xây dựng hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ

27 Tháng Giêng 2020

44 lượt xem

Mục tiêu chung của đề án nhằm cải cách, đơn giản hóa, nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Tháng 6/2020, hoàn thành nhiệm vụ gửi nhận văn bản điện tử tại 4 cấp chính quyền

26 Tháng Giêng 2020

43 lượt xem

Chính phủ đề ra kế hoạch phấn đấu đến hết năm 2020, tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đạt 30%.

...