TRANG CHỦ > CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH > HIỆN ĐẠI HÓA HÀNH CHÍNH

Phê duyệt đề án xây dựng hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ

27 Tháng Giêng 2020

11 lượt xem

Mục tiêu chung của đề án nhằm cải cách, đơn giản hóa, nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Tháng 6/2020, hoàn thành nhiệm vụ gửi nhận văn bản điện tử tại 4 cấp chính quyền

26 Tháng Giêng 2020

11 lượt xem

Chính phủ đề ra kế hoạch phấn đấu đến hết năm 2020, tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đạt 30%.

Văn phòng Chính phủ “giục” 21 tỉnh bố trí máy chủ bảo mật phục vụ gửi, nhận văn bản điện tử

25 Tháng Mười Một 2019

51 lượt xem

Văn phòng Chính phủ mới đây đã có văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân 21 tỉnh khẩn trương bố trí máy chủ bảo mật và thực hiện kết nối theo hướng dẫn nhằm đảm bảo an toàn thông tin, chất lượng dịch vụ gửi, nhận văn bản điện tử.

Liên thông văn bản điện tử từ TW đến địa phương, phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn

21 Tháng Mười Một 2019

57 lượt xem

Liên thông văn bản điện tử thông suốt từ Trung ương đến các cấp địa phương là cơ sở, nền tảng để triển khai kết nối, liên thông các hệ thống thông tin phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và chính quyền các cấp, hình thành hệ thống Chính phủ điện tử kết nối thông suốt từ Trung ương đến địa phương. Đây là nhận định của Văn phòng Chính phủ trong báo cáo sơ kết 01 năm triển khai Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước.

Đổi mới quản lý đơn vị sự nghiệp công lập: Tăng tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm

01 Tháng Mười Một 2019

71 lượt xem

Ngày 29-10, Bộ Nội vụ tổ chức hội thảo “Đổi mới quản lý đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng mô hình quản trị doanh nghiệp”.

Kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Hệ thống một cửa điện tử cấp tỉnh với Cổng Dịch vụ công quốc gia

28 Tháng Mười 2019

67 lượt xem

Phục vụ việc đưa vào vận hành Cổng dịch vụ công quốc gia trong quý IV/2019, các tỉnh, thành phố đã được đề nghị triển khai biện pháp kỹ thuật để kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cổng dịch vụ công, Hệ thống một cửa điện tử cấp tỉnh với Cổng dịch vụ công quốc gia.

Xây dựng Chính phủ điện tử tại Việt Nam: Đã bước đầu gỡ được những “điểm nghẽn” lớn

15 Tháng Mười 2019

89 lượt xem

Theo đánh giá của các chuyên gia, chặng đường gần 2 năm qua đã ghi dấu bước chuyển lớn trong xây dựng Chính phủ điện tử, với việc nhiều “điểm nghẽn” lớn bước đầu được tháo gỡ như: khó khăn trong đầu tư, thuê dịch vụ CNTT; tình trạng các hệ thống CNTT “không nói chuyện với nhau”…

...