TRANG CHỦ > CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH > HIỆN ĐẠI HÓA HÀNH CHÍNH

Hà Nội thực hiện gửi, nhận văn bản điện tử không kèm bản giấy từ ngày 15/2/2020

18 Tháng Hai 2020

226 lượt xem

Văn phòng UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Công văn số 1347/VP-HCTC về việc hướng dẫn danh mục thực hiện gửi, nhận văn bản điện tử không gửi bản giấy.

Cung cấp dịch vụ thu tiền nộp phạt vi phạm giao thông trên Cổng dịch vụ công quốc gia

12 Tháng Hai 2020

210 lượt xem

Xét báo cáo của Văn phòng Chính phủ về tình hình, kết quả thực hiện tích hợp, cung cấp một số dịch vụ công trực tuyến của ngành Công an trên Cổng dịch vụ công quốc gia trong quý I-2020, Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến chỉ đạo.

Phê duyệt đề án xây dựng hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ

27 Tháng Giêng 2020

229 lượt xem

Mục tiêu chung của đề án nhằm cải cách, đơn giản hóa, nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Tháng 6/2020, hoàn thành nhiệm vụ gửi nhận văn bản điện tử tại 4 cấp chính quyền

26 Tháng Giêng 2020

220 lượt xem

Chính phủ đề ra kế hoạch phấn đấu đến hết năm 2020, tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đạt 30%.

Văn phòng Chính phủ “giục” 21 tỉnh bố trí máy chủ bảo mật phục vụ gửi, nhận văn bản điện tử

25 Tháng Mười Một 2019

252 lượt xem

Văn phòng Chính phủ mới đây đã có văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân 21 tỉnh khẩn trương bố trí máy chủ bảo mật và thực hiện kết nối theo hướng dẫn nhằm đảm bảo an toàn thông tin, chất lượng dịch vụ gửi, nhận văn bản điện tử.

Liên thông văn bản điện tử từ TW đến địa phương, phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn

21 Tháng Mười Một 2019

347 lượt xem

Liên thông văn bản điện tử thông suốt từ Trung ương đến các cấp địa phương là cơ sở, nền tảng để triển khai kết nối, liên thông các hệ thống thông tin phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và chính quyền các cấp, hình thành hệ thống Chính phủ điện tử kết nối thông suốt từ Trung ương đến địa phương. Đây là nhận định của Văn phòng Chính phủ trong báo cáo sơ kết 01 năm triển khai Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước.

Chọn hóa đơn giấy hay hóa đơn điện tử để tối ưu hóa cho doanh nghiệp?

21 Tháng Mười Một 2019

160 lượt xem

Trong thời đại hiện nay, các doanh nghiệp bắt buộc phải sử dụng thành tựu của công nghệ số thì mới đứng vững và khẳng định được vị thế.