TRANG CHỦ > KẾT QUẢ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Hà Nội công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 của các đơn vị, địa phương

05 Tháng Năm 2020

65 lượt xem

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 1752/QĐ-UBND ngày 29-4-2020 về việc phê duyệt và công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 của các sở và cơ quan ngang sở; UBND các quận, huyện, thị xã thuộc thành phố.

Triển khai dịch vụ công hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng do COVID-19

17 Tháng Tư 2020

167 lượt xem

Sáng 17/4, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ (VPCP) Mai Tiến Dũng chủ trì cuộc họp với các bộ, cơ quan liên quan về thực hiện các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ liên quan đến kết nối, tích hợp, chia sẻ với Cổng Dịch vụ công Quốc gia (DVCQG), triển khai một số dịch vụ công để hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19.

Bộ Nội vụ sẽ tổ chức hội nghị trực tuyến về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã

16 Tháng Tư 2020

216 lượt xem

Ngày 15/4, thông tin từ Cổng thông tin điện tử Bộ Nội vụ cho biết, Bộ Nội vụ đã tổ chức họp giao ban lãnh đạo Bộ vào giữa tháng 4/2020.

Hà Nội phê duyệt 16 quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính

07 Tháng Tư 2020

211 lượt xem

Ngày 6/4, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký, ban hành Quyết định số 1368/QĐ-UBND về việc phê duyệt, bãi bỏ các quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực môi trường, tài nguyên nước, đo đạc bản đồ và viễn thám thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội; UBND cấp huyện, UBND cấp xã và thủ tục hành chính liên thông giữa các cấp trên địa bàn thành phố.

226 dịch vụ công cung cấp trên Cổng DVCQG

06 Tháng Tư 2020

145 lượt xem

Trong thời gian qua, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, sự chung tay vào cuộc của các Bộ, ngành, địa phương và người dân, cộng đồng DN, việc triển khai cung cấp dịch vụ công trên Cổng DVCQG và gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước đã đạt được những kết quả bước đầu tích cực.

Cổng dịch vụ công của Bảo hiểm xã hội Việt Nam vận hành liên tục 24/24 giờ hàng ngày

16 Tháng Ba 2020

131 lượt xem

Quy chế hoạt động của Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử ngành Bảo hiểm xã hội nêu rõ nguyên tắc, cung cấp dịch vụ công trực tuyến phải bảo đảm tính toàn vẹn, an toàn, đảm bảo tính pháp lý và vận hành liên tục 24/24 giờ hàng ngày.

169 dịch vụ công được triển khai trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia

16 Tháng Ba 2020

85 lượt xem

Đến thời điểm này, các Bộ: Công an, Tài chính, Lao động Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH), Tư pháp và 58 địa phương đã tích hợp, đưa thêm 11 dịch vụ công (DVC) trực tuyến lên Cổng DVC quốc gia (DVCQG) phục vụ người dân và doanh nghiệp (DN).

...