TRANG CHỦ > KẾT QUẢ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Một số kết quả thực hiện cải cách tài chính công tại tỉnh Bình Định

11 Tháng Mười Hai 2015

14814 lượt xem

“Tài chính công là tổng thể các hoạt động thu, chi bằng tiền do Nhà nước tiến hành, nó phản ánh hệ thống các quan hệ kinh tế nảy sinh trong quá trình tạo lập và sử dụng các quỹ công nhằm phục vụ thực hiện các chức năng của Nhà nước và đáp ứng các nhu cầu, lợi ích chung của toàn xã hội”.

Báo cáo tiến độ thực hiện nhiệm vụ của kế hoạch cải cách hành chính năm 2014

10 Tháng Mười Hai 2015

951 lượt xem

Theo chỉ số cải cách hành chính năm 2013 của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Bộ VHTTDL xếp vị trí thứ 9/19 Bộ, ngành, kết quả này vẫn giữ nguyên so với năm 2012.

Công bố thủ tục hành chính chậm nhất trước 10 ngày

09 Tháng Mười Hai 2015

1428 lượt xem

Đó là một trong những quy định tại Quy chế Thống kê, công bố và cập nhật Cơ sở Dữ liệu Quốc gia về thủ tục hành chính (TTHC) thuộc phạm vi quản lý của Thanh tra Chính phủ (TTCP).

Tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân trong giải quyết TTHC

07 Tháng Mười Hai 2015

1932 lượt xem

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các bộ, ngành, địa phương trong thời gian tới đẩy mạnh hơn nữa công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC), tiếp tục triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết TTHC.

Hội nghị toàn quốc về đẩy mạnh cải cách hành chính

07 Tháng Mười Hai 2015

1893 lượt xem

Sáng 26/7, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc về đẩy mạnh cải cách hành chính và cải cách chế độ công vụ, công chức.

Năm 2012: Ngành thuế Hà Nội thu ngân sách trên 135 nghìn tỷ đồng

07 Tháng Mười Hai 2015

1439 lượt xem

Năm 2012 mặc dù đứng trước nhiều khó khăn, thách thức nhưng ngành Thuế Thủ đô vẫn cố gắng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao

Khánh thành Cổng giao tiếp điện tử quận Hồng Bàng, Hải Phòng

07 Tháng Mười Hai 2015

1910 lượt xem

Sáng 31/10, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ đã dự và khai trương Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại tại quận Hồng Bàng, TP. Hải Phòng