TRANG CHỦ > KẾT QUẢ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2014 của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

10 Tháng Chín 2015

1885 lượt xem

Sáng ngày 04/9/2015, tại Trụ sở Bộ, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2014 của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Hội nghị).

Đẩy mạnh cải cách tài chính công

24 Tháng Tám 2015

1774 lượt xem

Nhằm mở rộng quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các cơ quan hành chính trong việc sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính được giao, Sở Tài chính Bắc Giang đã tập trung đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị thực hiện Nghị định số 130 và 43 của Chính phủ quy định về lĩnh vực này.

Doanh nghiệp được giảm 420 giờ nộp thuế

11 Tháng Tám 2015

1381 lượt xem

Sau khi gỡ bỏ nhiều khâu từ đầu năm 2014, ngành thuế cho biết đã giảm hàng trăm giờ làm thủ tục, qua đó tiết kiệm chi phí cho doanh nghiệp.

Cải cách hành chính trong lĩnh vực tài chính: Thực trạng và giải pháp

17 Tháng Giêng 2014

2498 lượt xem

Cải cách hành chính là một chủ trương lớn được Đảng, Nhà nước thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Đối với lĩnh vực tài chính, cải cách hành chính cũng rất quan trọng, thể hiện qua các Nghị quyết của Đảng, Chương trình, kế hoạch của Chính phủ và các Thông tư, quyết định của ngành Tài chính, đặc biệt trong lĩnh vực quản lý thuế, hải quan, tài chính doanh nghiệp, đầu tư xây dựng cơ bản, ngân sách nhà nước....

Công chức Đà Nẵng được "đo" hiệu quả công việc bằng phần mềm

30 Tháng Năm 2013

2050 lượt xem

Sau thời gian thử nghiệm, phần mềm đánh giá kết quả làm việc của công chức Đà Nẵng đã được chính thức triển khai tại các sở, ban, ngành, quận, huyện.

Triển khai thí điểm liên thông hệ thống quản lý văn bản và điều hành giữa Bộ và các Sở Thông tin Truyền thông

07 Tháng Năm 2013

1186 lượt xem

Ngày 7/5/2013, tại Hà Nội, Cục Ứng dụng Công nghệ thông tin đã báo cáo Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng về việc triển khai thí điểm liên thông hệ thống quản lý văn bản và điều hành giữa Bộ Thông tin Truyền thông và Sở Thông tin Truyền thông.