TRANG CHỦ > VĂN BẢN

Quyết định về việc giao thành lập Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính tại các Tổng cục và Cục thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Số/ký hiệu:

4243/QĐ-BVHTTDL

Loại văn bản:

Quyết định

Ngày ban hành:

15/11/2018

Người ký:

Nguyễn Ngọc Thiện

Cơ quan ban hành:

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch