TRANG CHỦ > VĂN BẢN

Quyết định ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư năm 2019 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Số/ký hiệu:

Số 1849/QĐ-BVHTTDL

Loại văn bản:

Quyết định

Ngày ban hành:

23/05/2019

Người ký:

Lê Khánh Hải

Cơ quan ban hành:

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch