TRANG CHỦ > VĂN BẢN

Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thể dục, thể thao thuộc phạm vi chức năng của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Số/ký hiệu:

Số 1994/QĐ-BVHTTDL

Loại văn bản:

Quyết định

Ngày ban hành:

05/06/2019

Người ký:

Nguyễn Ngọc Thiện

Cơ quan ban hành:

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch