TRANG CHỦ > VĂN BẢN

Quyết định phê duyệt Danh mục dịch vụ công tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia năm 2020

Số/ký hiệu:

411/QĐ-TTg

Loại văn bản:

Quyết định

Ngày ban hành:

24/03/2020

Người ký:

Vũ Đức Đam

Cơ quan ban hành:

Chính phủ